Reportáže

Mira Gáberová je absolventkou Ateliéru volné tvorby Daniela Fischera na VŠVU v Bratislavě. Je laureátkou Ceny Oskara Čepana za rok 2012. V letech 2010-11 vedla výstavní prostor Chladnička ve svém bytě, od roku 2014 pokračuje s tímto projektem v Praze. Mira Gáberová se intermediálně pohybuje mezi videoartem, performancí, instalací, fotografií a kresbou. Její  tvorba je vědomě či nevědomě naložena na transformaci osobních zážitků do výtvarné formy. V poslední době se intenzivně zabývá participací v umění. Mira Gáberová v Altánu Klamovka představí kolekci kreseb, videa a performance v průběhu vernisáže. Inspiraci nachází v každodenních situacích a ústředním tématem je její vztah k matce, která ji odešla před rokem. Kresby reflektují otisk nebo zrcadlení se matky v dceři. Mira Gáberová vytváří geometricko-organické kompozice květin, které jí věnuje.

Lenka Sýkorová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)