paměť

Ivan Kafka

Kafka se především vyjadřuje velkými instalacemi v krajině, v nichž v zásadě utilitární předmět uvádí do nových vztahů k přírodním dějům, zajímá ho ale i průzkum možností uzavřeného, architektonicky pevně determinovaného prostoru. Kategorie velkého formátu tedy v Kafkově díle znamená výzvu vypořádat se s prostorovou daností, dát jí nový smysl a řád.
0:58:19

Kolektoři 8 - Karel Babíček

Galerie Behémót byla na umělecké scéně vnímána jako dobový protějšek legendární galerie MXM. Galerie ukončila svou činnost v roce 2002. Mezi lety 1996 a 2000 byl Babíček také hlavním kurátorem v pražské nekomerční galerii Nová síň a po roce 2000 působil příležitostně také jako kurátor v Galerii kritiků v Praze i v dalších institucích.

Gijs Van Vaerenbergh

Škála výstupů z tohoto výzkumu sahá od projektů ve veřejném prostoru a architektonických staveb po sochy a menší díla. V rámci této nevymezené oblasti vyvinula dvojice metodu, která tematizuje napětí mezi funkcí (architektura) a autonomií (obraz) stále přesvědčivějším způsobem a která se soustředí na základní otázku: Ve kterém bodě se každodenní zážitek z prostoru stává estetickým zážitkem?
01:44:44

Kolektoři 7 - Jiří Švestka

Prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. (* 19. ledna 1930, Pelhřimov) je český právník, významný odborník na občanské právo, uznávaný takto celou právnickou obcí. V roce 1953 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na které po roce justiční praxe začal vědecky působit.
0:09:54