Reportáže

Výstava slovenské aktivisticko-umělecké skupiny Kundy Crew má formu monumentálních reprodukcí výšivek umístěných ve veřejném prostoru. Členky skupiny se pomocí této tradiční techniky vyjadřují k aktuálním společenským otázkám: k roli žen ve společnosti, k homofobii, nacionalismu a nebo k právu žen na vzpouru. Název výstavy „Neměla provokovat“ ironicky odkazuje k představě „zaslouženého“ trestu pro všechny ženy, které si dovolí vybočit z řady.

Banální rčení se v jejich podání proměňují v provokativní prohlášení typu: „Bijem sa ako baba.“, „Mama je len jedna. Alebo aj dve!“ Tyto jednoduché věty prozrazují snahu zpochybnit zažité pravdy a narušit stereotypy. K volbě techniky autorky podotýkají: „Líbil se nám kontrast mezi precizní technikou vyžadující trpělivost a rozčilenými větami, které nestačilo jen tak napsat na papír.“ Výstavu v galerii Artwall pak autorky komentují následovně: „Vyšívaní, coby v minulosti ryze ženská činnost, na jednu stranu symbolizovalo izolaci žen v domácnosti, ale zároveň to byl pro ženy jeden z mála akceptovatelných výrazových prostředků. Vytržení této techniky ze „svatyně“ domácnosti a její umístnění do veřejného prostoru nás vede k zamyšlení a přehodnocení postojů k daným tématům. Křížkový steh jako médium, které v sobě nese určitý konzervativizmus, se takto stává nositelem radikálních poselství a pomáhá vytvářet nové „tradice“, které nejsou založené na předsudcích a stereotypech.“

Autorky ze skupiny Kundy Crew se ve své tvorbě vyjadřují k tématu feminismu. Výstava „Neměla provokovat“ představuje feminismus jako legitimní postoj, za který se není nutné stydět, ani se vůči němu vymezovat, ať už v umění nebo v občanském životě. Autorky ze skupiny Kundy Crew se k feminismu hlásí: respektují stejná práva obou pohlaví a vystupují proti společenským předsudkům spojeným s pevně danými rodovými rolemi. „Místo žen bylo velkou část dějin v domácí sféře, do které patřily i výšivky. Vstup výšivek s feministickými hesly do veřejného prostoru symbolizuje narušení a změnu tradičních rodových rolí.“

Lenka Kukurová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)