Okno do videoarchivu VVP AVU

Přichází video. Místo přepínání kanálů může ten přístroj zrychlit nudné scény, opakovat to, co je tak neuvěřitelně zajímavé, způsobit další devastaci obrazu třeba řadou přepisů. Jaké možnosti předkládá zhýčkanému divákovi tento zázračný mlýnek na rozemletí obrazu i informací, mlýnek na přípravu obrazových karbanátků!
(úryvek z textu Radka Pilaře Viva video, video viva v katalogu výstavy Video Art ’94, Příroda v pohybu, Mánes, Praha 1994, s. 3)

Radek Pilař (1931 – 1993) byl český umělec. Je nepřehlédnutelnou postavou dějin výtvarné, televizní a divadelní tvorby druhé poloviny dvacátého století, v 80. a 90. letech dvacátého století byl klíčovým průkopníkem videoartu v Čechách. Studoval v letech 1950–1955 na Akademii výtvarných umění v Praze v malířské škole Vlastimila Rady a postupy z malby (kolážování, vrstvení, hry s kompozicí pomocí konstelací barevných ploch, kombinace abstraktních a zobrazivých prvků) s oblibou uplatňoval i při svých experimentech s médiem videa.
Vedle výrazné kariéry na poli malby, grafiky a scénické tvorby známé hlavně odborné veřejnosti se proslavil i mezi nejširším publikem jako autor ikonických a dodnes oblíbených televizních animací pro děti, například znělkou Večerníčku a seriálem kreslených pohádek o Rumcajsovi.

V Okně do videoarchivu VVP AVU uvádíme jeho video Yes No Yes z roku 1992, natočené původně technologií Betamax. Radek Pilař v ní vedle výrazných formálních obdob malířských postupů rozvíjí existenciální motiv konfliktu nadčasových a pomíjivých hodnot a tlaku každodennosti a masmédií.

hudba: Svatopluk Havelka
„Epistola de M. Hieronymi de Praga, supplicio“
orchestr české filharmonie dirigovaný Václav Neumann
prostorová instalace: Joska Skalník
umělecká a technická spolupráce: Martin Hřebačka
animace: David Váňa
technická spolupráce Michal Zatloukal, Martin Přeták
účinkovali: Joska Skalník, Michal Cihla
kamera a režie: Radek Pilař
poděkování autora: PROGRAF, VISUAL CONNECTION, DAWAY, ÚVU FA Brno, ČT

děkujeme Adéle Komrzý a dědicům za poskytnutí prací Radka Pilaře videoarchivu VVP AVU.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)