Reportáže

Marie Tučková (*1994) přichází s novou postavou jménem Bunny. Autorka se odpoutala od svého předchozího virtuálního alter-ega Ursuly Uwe a opustila internetovou „safe-zónu“. Začala háčkovat a skrze vlastnoručně vyrobené masky zprostředkovává svůj pocit z dnešní virtuální anonymity. Tučková patří ke generaci umělců, která vyrostla v éře internetu, což zásadním způsobem zformovalo její estetiku a způsob uvažování. Marie Tučková absolvovala bakalářské studium katedry fotografie na UMPRUM a v roce 2017 obdržela ocenění EXIT. V loňském roce se v Colloredo-Mansfeldském paláci účastnila skupinové výstavy Médium: figura. „Myslím, že existuje možnost, že jsme propojení. Nikoho dalšího nepotřebuji, všichni už stejně vybledli. 404 not found.“ Umělkyně od tvorby videí a vystudovaného oboru fotografie přechází k psaní textů a háčkování. Navrhla a vytvořila kulisy – tři anonymní masky – úkryt pro vyprávění o „Bunnym“. Bunny v jejím příběhu není králík! Není to ani člověk, ani zvíře, ale fiktivní bytost, pro niž není důležité pohlaví. Výchozí autorčin text má básnickou formu, je důmyslně zašifrovaný v angličtině jako univerzálním jazykovém kódu s potenciálem emocionálního a zároveň odosobněného vyznění. Tučková pracuje s vlastními prožitými emocemi a s nimi spojenými vzpomínkami. Ty vkládá do textu částečně zpívané a mluvené audio-instalace. Prvotní materiál, z něhož autorka vychází, je melodický vícehlasný text. Postupně se stává písní s vlastním rytmem. Charakter Bunnyho má základ ve dvou postavách. Jednou je samotná autorka a druhou její bratr. V textu od prvního okamžiku přítomný Bunny spočívá ve svém úkrytu před světem. Po lidském dotyku netouží. Hranice mezi jeho tělem a světem se rozplývá. Bunny se oddává nostalgii, vystupuje ze svého těla, pozoruje jej zvenku a směje se mu. Odmítá zrcadlo jako něco nepotřebného. Reverznost situací a rolí, dualita vnímání a možných odpovědí, vžívání se do světa blízkého člověka – to jsou témata nové Episode One: Bunny’s Departure Marie Tučkové. Marie Tučková se narodila v roce 1994; je absolventkou bakalářského studia Ateliéru fotografie Aleksandry Vajd a Martina Kohouta na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2014–2018). V roce 2017 strávila semestr na Akademii umění a designu Bezalel v Jeruzalémě pod vedením matematičky a umělkyně Miri Segal.

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)