18 235

umělci Pavla Dundálková
kurátor Ondřej Basjuk, Šárka Koudelová
instituce k.art.on
tagy instalace
ůčinkující Ondřej Basjuk, Šárka Koudelová, Pavla Dundálková
kamera Ibai Gómez, Maitane Carballo
zvuk Maitane Carballo
střih Ibai Gómez
interview Ibai Gómez, Maitane Carballo
překlad Zuzana Frantíková, Zuzana Rousová
kategorie Reportáže
publikováno 29. 7. 2013
jazyk Česky / English
embed

Pavla Dundálková je na samém začátku své umělecké dráhy. Původně studentka ateliéru sochařství Jaroslava Róny, aktuálně na stáži v konceptuálním ateliéru nových médií Anny Daučíkové však i přes své mládí vykazuje vyspělé myšlení i vyjadřování. V galerii k.art.on pomocí site-specific instalace představí své knihy – objekty v nových významech.

související s
18 235

0:23:27

Architekti výstav - Jiří Příhoda

„Instalování výstav bude svěřováno umělcům. Vidím to jako druhou kolej vedle toho, že umělci učí."
Jiří Příhoda se v průběhu 90. let, kdy rovněž výrazně experimentoval s videoprojekcemi, zapsal především jako autor, který se jako první v českém prostředí začal vyjadřovat skrze sochařsko-architektonickou proměnu výstavního prostoru.

Isabelle Cornaro Artist Talk

Isabelle Cornaro ve své tvorbě využívá nalezené předměty, prodchnuté symbolickým potenciálem nebo emocionální hodnotou, které prezentuje v různých typech zobrazení a médií, aby odhalila jemné významové posuny, vyvolané procesy reprodukce a překladu. Tyto artefakty, vypůjčené z domácích, dekorativních nebo funkčních kontextů, jsou často spojovány se západní kulturou jako mocenským prostředkem, jejich kombinace a uspořádání v jejím díle diváky vyzývá k otázce vztahů mezi systémy reprezentace a naším chápáním světa.

Jan Boháč

Jan Boháč je v současné době studentem doktorandského studia v Ateliéru sochařství Edith Jeřábkové a Dominika Langa na pražské UMPRUM. V tomto ateliéru absolvoval i své předešlé umělecké vzdělání. Zabývá se tématy komunikace, řeči, sdělení a možnosti porozumění, jež dlouhodobě prostupují jeho tvorbou a jsou propojená s jeho povoláním záchranáře a operátora tísňové linky.

Stano Filko (Návštěva v ateliéru v Snežienkové ulici v Bratislavě) (2003)

Uvádíme záznam návštěvy Jiřího Ševčíka, Borise Ondreičky a Jespera Alvaera v dnes již neexistujícím "ateliéru-archivu-objektu-environmentu-hrobce" (slovy Borise Ondreičky) Stana Filka v Snežienkové ulici v Bratislavě v roce 2003.

Prohnutá dlažba

Proč zmizela Jarmila B.? A proč by nás to mělo zajímat? Jarmila B. byla umělecká keramička, která nevynikla žádnou zajímavou realizací, jen množstvím tak trochu zbabraných projektů a vynucených, ničím výjimečných kompromisů. Jedná se tu ale spíš o to, co nevytvořila – o její radikální vize, jež zůstaly zachycené v jejích denících (a jež nápadně připomínají projekty jistých radikálních konceptualistů a některé akce současných umělců). V jistém smyslu předběhla svou dobu.