Barbora Fastrová a Johana Pošová

umělci Barbora Fastrová, Johana Pošová
místo Česká republika
tagy Anglické titulky socha udržitelnost zvíře
ůčinkující Barbora Fastrová, Johana Pošová
kamera Ivan Svoboda
zvuk Ivan Svoboda
střih Ivan Svoboda
interview Ivan Svoboda
překlad Kateřina Prokešová
kategorie Profily
publikováno 27. 4. 2020
jazyk Česky / English
embed link icon

Barbora Fastrová a Johana Pošová jsou absolventkami Ateliéru fotografie na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Umělkyně se sice potkaly již dříve, a to na střední škole, ale počátkem jejich dlouhodobé spolupráce byla až společná výstava Netlač řeku, teče sama v galerii Berlínskej model v roce 2014. V této výstavě se objevila témata, která společnou tvorbu Pošové a Fastrové provázejí dlouhodobě: vztah mezi přírodou a kulturou, tím přirozeným a tím umělým, dopad lidské civilizace na zbytek zvířecí a přírodní říše, nebo třeba také motiv hada, který v jejich projektech nabírá všemožných podob: smyslného a strach nahánějícího zvířete ze zmíněné výstavy v Berlínskym modelu, předimenzovanou, zemí proplouvající sochou v Parku Portheimka, či jako sada absurdních sošek hadů na kolečkách z výstavy Snakes on Skates, realizované opět v Berlínskym modelu v roce 2020.

Tato umělecká dvojice se nefixuje zdaleka na jediné médium; v tvorbě se pohybují od videa, přes sochy, až po všeobjímající instalace. Často do projektů zapojují i performativní složku, jako třeba v projektech Suchá handra na dně mořském (Galerie města Třince, 2018) a Výstava o kentaurech (Temporary Parapet, 2018). Sochy často vytváří z toho, co nazývají ‚levným materiálem‘ – může se jednat o textilie, papír či nalezené materiály. Tyto předměty navíc dále recyklují a vytváří z nich díla nová. Tyto tendence pomyslně vyvrcholily – rozhodně však neskončily – ve výstavním projektu Cheap Art, připraveném pro GAMU koncem roku 2018. Fastrová a Pošová si vytyčily cíl vytvořit výstavu bez zakoupení jakýchkoliv nových materiálů – základem jejich instalace tedy byly předměty nalezené doma, v odpadu nebo například zakoupené v secondhandu – a bez použití elektřiny. Výstava proto byla osvícena pouze světly, která byla generována na místě přímo návštěvníky výstavy. Do tohoto projektu, ačkoliv to na první pohled nemusí být zcela evidentní, opět silně vstoupila performativní složka; Cheap Art nebyl tolik o výsledné instalaci, jako spíše o procesu přípravy této výstavy. Ten se stal nepřetržitým vyjednáváním o přijatelných a nepřijatelných ústupcích ve jménu udržitelnosti a zkoumáním, jaký vliv mají podobná předsevzetí na výslednou podobu projektu.

Natálie Drtinová

související s
Barbora Fastrová a Johana Pošová

Naléhavá přítomnost: umělecká díla na fotografiích

Jakým způsobem podmínila fotografie, se svou schopností zpřítomnit umělecké dílo, chápání dějin umění a vizuální kultury a potažmo výuku a výzkum v oboru? Jak vynález fotografie proměnil naše vnímání uměleckých děl? Jaké jsou historické, teoretické, estetické, pedagogické a politické důsledky subjektivity fotografa? A v čem tedy s ohledem na tyto otázky spočívá Sudkova jedinečnost?
01:27:41

Architecten de Vylder Vinck Taillieu: O tomto. O tamtom. A také. A tak dále.

Architekt a profesor, který kloubí obě své profese v jednu. Jan De Vylder je profesorem na ETH v Curychu, pod heslem Re-Practice and Prac-Teach spojuje dohromady praxi s výukou.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.

Poetika identit

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.

Hrabáreň 04 - Výlet mezi meziprostory

Do této letní výletové epizody se propisuje i to, co je s cestou vlaky spojené - čekání, specifické zvuky i potkávání cizích lidí. Kdo si uměleckých děl všímá a mezi jakými prostory se nacházejí?
0:16:13