David Spriggs: Red

umělci David Spriggs
instituce Trafačka
tagy technologie V angličtině malba
ůčinkující David Spriggs
kamera Ruiz De Infante Jon, Pérez Picazo Iñigo
zvuk Ruiz De Infante Jon, Pérez Picazo Iñigo
střih Lara d'Argento, Ruiz De Infante Jon, Pérez Picazo Iñigo
interview Lara d'Argento
kategorie Profily
publikováno 21. 5. 2012
jazyk Česky / English
embed

‘Red’, the most recent work by Canadian/UK artist, David Spriggs, is the latest instalment of the artist’s exploration into colour. In his work, Spriggs examines the particular symbolic, perceptual, social, political, and historical connotations attached to individual colours. The tradition of the monochrome is considered in the artist’s chroma-centric practice. David Spriggs is currently is based in Montreal. He was born in 1978 in Manchester, England, and immigrated to Canada in 1992. He received his Master of Fine Arts from Concordia University, Montreal, and his Bachelor of Fine Arts from Emily Carr University in Vancouver. He undertook student residencies at Central St. Martins College of Art in London, England (1999) and the Bauhaus University in Weimar, Germany (2006). He has recently exhibited work at the Prague Biennial 5, the Louis Vuitton Gallery in Macau, and at the Sharjah Biennal 9 in the UAE. His work is in the permanent collections of the Montreal Museum of Fine Arts and the National Museum of Quebec.

související s
David Spriggs: Red

01:51:34

Symbol a stroj

Přednáška s názvem Symbol a stroj se zaměřila na fantastický rozměr v architektuře revolučních proměn.

Storytime

Co sdílíme, co je soukromé a jaké jsou možnosti sebeprezentace v současné kultuře, založené na obrazovce? Magdalena přijímá konvence YouTube vlogu a její deníkové záznamy z doby dospívání se zde vynořují syrové a zdánlivě neupravené. Jsou skryty ve sbírce starých a dávno nepoužívaných mobilů - v písničkách, gifech, rozpixelovaných obrázcích a videích. Jsou vetkané do nedokončených příběhů, anekdot, hlášek a odrážejí se ve tvářích z dětství, kde zkušenosti s duševní nemocí rychle střídají popové hity.

Druhá rekonstrukce

Pohled na strojově otáčené stránky učebnice a standardizované vědecké postupy restaurování mohou vyvolávat obavy a současně naději. Zkušenost Západní modernity, ať již ta optimistická, nebo katastrofická, je důležitým dědictvím, o které bychom měli pečovat. Víme už dobře jakého násilí na všem cizím, živém i neživém, se byli schopni moderní Západní lidé dopouštět, nebo se ho alespoň účastnit. Ale neměli bychom zapomínat na to, jak moderní instituce jako stát, škola, věda či muzeum vytvořily infrastrukturu pro náš lepší život.

De-platformizace, etika a alternativy sociálních médií

Jaké jsou proveditelné strategie a etické přístupy proti totalitě platforem a korporátně vlastněných sociálních médií, které umožnují vznikání alternativních způsobů našeho společenského života?
Známe a opakovaně analyzujeme mnoho problémů s komerčními sociálními médii a digitální pracovní silou, ale málo pozornosti je věnováno snahám o vytváření alternativ, jako jsou komunitně provozovaná sociální média a další formy de-platformizace.

Milenina píseň

Video Milenina píseň pracuje s teoretickým pozadím současného feministického myšlení, konkrétně s odkazem kyberfeminismu, který formulovala počátkem devadesátých let ve své práci britská feministka a teoretička kyberkultury Sadie Plant. Kyberfeminismus přiznává moderním technologiím emancipační sílu, ale jen potud, dokud k ní budou mít přístup všichni lidé bez ohledu na jejich třídní postavení, náboženské přesvědčení, kulturní identifikaci, sexuální orientaci či gender.
0:44:25