galerie m.odla

instituce galerie m.odla
tagy umělecké instituce Anglické titulky
ůčinkující Daniela Deutelbaum
kamera Ivan Svoboda
zvuk Ivan Svoboda
střih Ivan Svoboda
interview Ivan Svoboda
překlad Zuzana Frantíková, Zuzana Rousová
playlisty Profily galerií a institucí
kategorie Profily
publikováno 1. 12. 2014
jazyk Česky / English
embed

m.odla je vitrína v  chodbě bytového domu poblíž Strossmayerova náměstí v pražských Holešovicích. Vznikla jako iniciativa spojená spíše se záchranou původních architektonických prvků domu, který byl postaven v  roce 1939 architektem Evženem Rosenbergem ve funkcionalistickém stylu. Původně byla jedna, nyní jsou to dvě uzamykatelné prosklené vitríny v  přízemní chodbě uvnitř domu, přímo naproti vchodu. Je na místě, kudy denně projdou všichni, kteří zde bydlí. Původní nápad použít vitrínu jako místo pro dekorativní prvek chodby (podobně jako výzdoby na chodbách panelových domů) přerostl v  pravidelné vernisáže, kterých se účastní jak nejširší umělecká i místní veřejnost, tak obyvatelé Antonínské 6. Vystavovali zde umělci současné mladé scény, jako např. Jiří Thýn, Markéta Kinterová nebo Adéla Svobodová. Projekt je inzerován též v  zahraničí a má za sebou několik mezinárodních výstav. Do výstavní činnosti se občas zapojují i obyvatelé domu, ať už více (MUDr. Oldřich Pražan, 6. patro) či méně (Petr Robětín, přízemí) úspěšně.
V  rámci vernisáží v  galerii m.odla se čas od času odehraje kulturní událost přímo v  některém z  bytů v  domě, jako například zmiňovaná vernisáž videoprojektu Oldřicha Pražana ze 6. patra.
Od roku 2012 se každý rok v  červnu koná v  rámci vernisáže větší akce na dvoře domu, která se snaží navázat kontakt se širším publikem a dát vědět o existenci galerie (většinou hlasitou hudební produkcí) nejen obyvatelům domu, ale přinejmenším celého bloku.
Galerie funguje letos už sedmým rokem a proběhlo v  ní okolo 36 výstav. Ke galerii je také přidružen projekt A.I.R. Antonínská, kterého se dosud zúčastnili dva zahraniční umělci. Jde o možnost pobytu umělců v  pokoji pro služku v jednom z  bytů domu. Umělci mohou využít prostor galerie pro prezentaci své tvorby, ale také celý dům a jeho okolí i s  jeho obyvateli pro uskutečnění jejich projektů.

Daniela Deutelbaum

související s
galerie m.odla

Cena Věry Jirousové 2021

Slavnostní zakončení sedmého ročníku CVJ se odehrálo v rámci festivalu 4 + 4 Dny v pohybu, v prostoru Nové strašnické školy. Ceremoniál sestával z performance jako způsobu umělecky ztvárněného ocenění, které vystoupilo z tradičních médií do performance.
01:41:59

Jak žádat Státní fond kinematografie o podporu na výrobu experimentálního filmu?

Etc. galerie ve spolupráci se Státním fondem kinematografie uspořádali seminář pro autory a autorky, kteří by rádi podali žádost o finanční podporu na výrobu experimentálního filmu. Státní fond kinematografie podporuje výrobu samostatného kinematografického díla, jehož autor či autorka experimentuje s výrazovými prostředky, novými technologiemi či filmovým médiem.
0:29:28

Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

Jak zařídit, aby každý a každá mohli mít své místo, kde mohou svobodně říci, co cítí, co zažívají a co si přejí? Může to zatím znít jako fikce, jako obrázek z utopické kulturní civilizace. Ale dá se říct, že taková výstavní instituce zároveň neexistuje a zároveň existuje.
0:36:48

Galerie Kurzor

Galéria Kurzor je projekt spravovaný Centrom pro současné umění Praha, ktorý sídli priestore bývalej pekárne v pražských Holešoviaciach. Každoročne dáva vybranému kurátorovi či kurátorke priestor a produkčné, finančné a inštitucionálne zázemie pre uskutočnenie celoročného dramaturgického plánu v podobe výstav, doprovodných programov a publikacií.

Chalupecký ve světě

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?
Na tyto i další otázky se pokusilo hledat odpovědi mezinárodní on-line sympozium s názvem Chalupecký ve světě, které zorganizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého.