Home – Naive melody

umělci Zuzana Kmeťová
instituce Photoportgallery
ůčinkující Zuzana Kmeťová
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
překlad Michaela Wickleinová
kategorie Reportáže
publikováno 13. 5. 2014
jazyk Česky / English
embed

Absolventka bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení študovala pôvodne fotografiu /na Katedre fotografie a nových médií/ a až neskôr prestúpila do ateliéru s širším spektrom využitia médií +-XXI Daniela Fischera. Vo fotografických sériách pracuje Kmeťová s čistým až minimalistickým vizuálnym jazykom. V popredí jednotlivých výstupov býva silná téma, ktorú interpretuje prostredníctvom výrazného autorského gesta. Motívy jej sérií netvoria žiadne vykonštruované, komplikované témy, ale veľmi banálne situácie a reálie, v rámci ktorých nachádza určitý prekvapivý moment, ktorý ich činí výnimočnými. Na ten sa zameriava a tlmočí ho ďalej divákovi. V diplomovej práci Domov alebo naivná melódia sa zaoberá problematikou pamäti. Prostredníctvom jednotlivých záberov sa vracia k veľmi nepatrným a efemérnym zážitkom zo svojej minulosti, detstva. Sú to opäť jednoduché momenty, ktoré sa zvyčajne neobjavujú na rodinných fotografiách, ani iných záznamoch. Fotografiami a objektmi z Diplomovej práce vyzýva diváka k tichej participácii formou uvedomovania si podobných banálnych okamihov – momentov – reálií dávnej minulosti. Podobne ako v ostatných autorkiných sériách ide o malé osobné príbehy, „Väčšinou nezmyselné, intuitívne, no zároveň kľúčové pre moje hľadanie.“