Jak vytvořit platformu

Šaloun – Ateliér hostujícího umělce je součástí Akademie výtvarných umění v Praze a působí v bývalém ateliéru českého sochaře Ladislava Šalouna. Každý semestr jej vede jiný zahraniční umělec, přičemž na jaře 2017 to byl John Hill, který zde spolupracoval s Tomášem Džadoněm a se studenty z AVU, UMPRUM, UJEP, ale také s hostujícími studenty v rámci mezinárodního výměnného pobytu z Číny, Austrálie a UK.

Počínaje názvem „ How to build a platform“ ( Jak vytvořit platformu ), pracovala skupina s upravenou, sobě přizpůsobenou verzí práce se skupinou, tzv. „ Team Syntegrity“ pocházející od kybernetika Stafforda Beera. Beerova „ Syntegrita“ ( Syntegration) skupinu pořádá do menších podskupin tak, že každý účastník se nachází v jádru dvou skupin a ve dvou dalších skupinách je pak druhotným členem a kritikem. Práce a myšlenky jsou tedy rovnoměrně rozloženy mezi všechny členy. Bez centralizovaného bodu rozhodování není prostor pro žádné vůdčí pozice. Namísto toho umožňuje struktura či tvar skupiny právě to, co Beer nazýval „ Syntegritou“ , kdy se kooperativní „stlačení“ a kritické „tahové“ síly navzájem vyrovnají a umožňují „rezonanci“ myšlenek, což skupině dodává soudržnost a identitu bez potřeby externích nebo objektivních poloh, ze kterých může být proces veden. Skupina se tedy řídí sama.

Vygenerováním a výběrem šesti obsáhlých témat se členové platformy Šaloun následně uspořádali do dvoupyramidového osmistěnu a přiřadili se k jádru a kritickým rolím, aby vytvořili vyváženou skupinovou strukturu. Tyto skupiny představovaly koncepční a infrastrukturní platformy, v nichž mohli jejich členové během 16týdenního programu provádět individuální a kolektivní práce.

související s
Jak vytvořit platformu

Anarchokapitalismus - školství

0:41:07

Anton Vidokle - Institute of the Cosmos

Anton Vidokle je typ umelca u ktorého by sa mohlo zdať, že neprodukuje veľa umenia, aspoň nie v klasickom, materiálnom zmysle produkcie umenia. Vidokla zaujíma umenie ako prostriedok dozvedať sa o svete v ktorom žijeme čo najviac, skúmať ho.

Bylo nebylo I - Průvodci světem výtvarného umění a podoby galerijní edukace v čase

Cyklus videí, věnujících se různým zprostředkujícím a edukačním aktivitám kolem samotného umění, zahajuje Eva Jiřička dílem, který se věnuje tzv. doprovodným programům pro děti i veřejnost. První díl cyklu sleduje vývoj od počátků těchto aktivit u nás v 60. letech a soustředí se především na samotné lektory, lektorky a jejich zkušenosti.

Druhá rekonstrukce

Pohled na strojově otáčené stránky učebnice a standardizované vědecké postupy restaurování mohou vyvolávat obavy a současně naději. Zkušenost Západní modernity, ať již ta optimistická, nebo katastrofická, je důležitým dědictvím, o které bychom měli pečovat. Víme už dobře jakého násilí na všem cizím, živém i neživém, se byli schopni moderní Západní lidé dopouštět, nebo se ho alespoň účastnit. Ale neměli bychom zapomínat na to, jak moderní instituce jako stát, škola, věda či muzeum vytvořily infrastrukturu pro náš lepší život.
01:27:14

Liesbeth van der Pol & Spolka

Bývalá vládní architektka Nizozemska Liesbeth van der Pol spolu s architektkou Viktórií Mravčákovou ze slovenské organizace Spolka diskutovaly o směřování současné architektury k udržitelnosti.
01:41:59