Bauhaus a Funkcionalismus Mini-symposium

Mini-sympozium „Bauhaus a funkcionalismus“ zkoumá recepci a interpretaci vzniku a rozkvětu funkcionalismu v Československu v meziválečném období, kontakty s Bauhausem v Německu. Osoba předního teoretika modernistické avantgardy Karla Teigeho a jeho pedagogického působení na Bauhausu je exemplárním příkladem networku a vzájemných kontaktů. Otázku současné recepce architektů, jak nakládat s postaveným dědictvím moderny tematizuje významný německý architekt Volker Staab.

Program byl doplněn preview „Virtual Bauhaus“, výstavou ve virtuální realitě o německé škole umění a designu uvedenou Goethe-Institutem u příležitosti stého výročí založení Bauhausu.

Akce se konala v rámci středoevropského festivalu re:bauhaus – modern emancipation, education, exchange, 14.06.2019 v Národní Galerii Praha.

Kurátorka cyklu: Helena Doudová

SIMONE HAIN – BAUHAUS V GOLFSKÉM PROUDU POEZIE. TRVALÝ VLIV KARLA TEIGEHO NA VÝVOJ BAUHAUSU

V roce 1929 se Karel Teige měl plně angažovat v řízení oddělení PR pro Bauhaus v Dessau Hannese Meyera. Byl následníkem Erna Kallai, který opustil tuto funkci kvůli rozdílům v celkové funkci a vzdělávací roli volného umění v kurikulu Bauhausu. Od Teigeho se očekávalo, že bude pomáhat Meyerovi v této zásadní otázce. To je možná vysvětlení pro výběr současné literatury, poesie a reklamy jako tématu jeho první a jediné zdokumentované přednášky na Bauhausu koncem ledna 1930. Neexistují podklady, že by zde rozvíjel svou koncepci vědeckého funkcionalismu. Teige ale měl obrovský dopad svou pozicí „poesie pěti smyslů“. V protikladu k tezi, že Meyerův Bauhaus selhal kvůli jednostranným estetickým a anti-uměleckým pozicím, přišel Teige s bohatě se rozvíjejícím uměleckým přístupem otevřenosti, radosti a volného času, který spojoval emancipační cíle komunismu, psychologie a nietzschovského světa. Pohled. Přednáška zdůrazní tuto tezi, zahrne jeho surrealistický vliv na studenty Bauhausu jako Selman Selmanagice, Kurta Kranze nebo Hajo Rose.

Simone Hain  je profesorkou historie architektury a plánování, publicistkou a kurátorkou se zaměřením na modernu. Studovala dějiny umění v Brně u Zdeňka Kudělky a Ivo Krska. V roce 1992 založila na IRS Erkner vědeckou sbírku o historii architektury NDR a byla univerzitní profesorkou pro dějiny měst a architektury v Berlíně, Hamburku a Štýrském Hradci. Na Bauhaus-Universität Weimar získala „Gropiusprofessur“ v letech 2004-06.

ROBERT HUBER - AKTUÁLNÍ RECEPCE A PREZENTACE BAUHAUSU, „VIRTUAL BAUHAUS“

Při příležitosti stého výročí Bauhausu představuje Goethe-Institut „Virtual Bauhaus“, výstavu o německé škole umění a designu s využitím média virtuální reality. Virtuální Bauhaus, který se odehrává v budově Dessau, která byla postavena v letech 1925–26 podle návrhů ředitele školy Waltera Gropia, nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek a přenese je do architektonického prostoru budovy, v podobě, ve které existovala ve dvacátých letech. Díky tomuto imerzivnímu prostředí návštěvníci prozkoumají centrální teze výuky skrze poznávání architektonického interiéru. Je možné vytvořit materiální studii v úvodním kurzu školy, obývat koleje, kde žili a pracovali studenti, sledovat experimentální vystoupení na scéně workshopu a vystoupit na ikonické schodiště budovy, pozoruhodného architektonického prvku, kde se konalo fotografování, kurzy kreslení a slavné večírky školy. Cílem výstavy je nejen poskytnout návštěvníkům po celém světě šanci zažít Bauhaus z první ruky, ale také zprostředkovat prostřednictvím současného média trvalý význam jedné z nejdůležitějších kulturních dědictví Německa. Výstava bude přístupná širokému publiku, včetně těch, kteří nemají zkušenosti s používáním technologie virtuální reality, a v roce 2019 bude prezentována na Goethe-Institutech a jejich partnerech po celém světě. Virtuální Bauhaus byl zahájen jako partnerství mezi Goethe-Institutem Boston a Cologne Games Lab na TH Köln a byl navržen a vyvinut týmem vývojářů VR na TH Köln a externími konzultatny Bauhaus ve spolupráci s Goethe-Institutem Boston.

Umělecký ředitel a ředitel vývoje: Ilja Burzev Bauhaus konzultanti: Jordan Troeller, Robert Huber Interaktivní design: Eugene Krivoruchko Vývoj a umění: Volker Zerbe, Mitesh Amin Zvukový design: Sascha Haus Anglický tlumočník: Sue Cox Projektový manažer: Annette Klein Idea: Björn Bartholdy (Cologne Game Lab, TH Köln) and Christoph Mücher (Goethe-Institut)

Robert K. Huber , narozený 1980, aktivní v Berlíně a Mnichově. Zakládající partner a výkonný partner (CEO) zukunftsgeraeusche GbR, ředitel bauhaus reuse Berlin. Studoval v Mnichově, Berlíně a Šanghaji. Robert K. Huber se zaměřuje na transdisciplinární výzkum a vzdělávání, udržitelný rozvoj, městskou politiku a ¨baukultur¨. Projekty realizované v experimentální výstavbě, ¨reuse a circular society¨, tématické zaměření na Bauhaus a modernismus. Dlouhodobá spolupráce ve výzkumu a výuce s TU Berlín. Člen německého Werkbund, německé Press Association a Competence Center Large Housing Estates.

VOLKER STAAB, STAAB ARCHITEKTEN - STAVBY PRO BAUHAUS

Jak může současná architektura vypadat v kontextu Bauhausu? Ve snaze nereplikovat obvyklé klišé, návrh rozšíření Bauhaus Archivu v Berlíně odkazuje na programovou jedinečnost Bauhausu, nikoliv na stylistické prvky. Koncept také pracuje s budovou Waltera Gropia, u které hrozilo, že ustoupí příliš do pozadí. Topografie místa a komplikovaný přístup k původní budově poskytlo klíč k zachování jedinečnosti domu a zároveň přidání něčeho jednoznačně nového.

Volker Staab , narozený v roce 1957 v Heidelbergu, založil svou kancelář v Berlíně v roce 1991, poté, co ukončil studium na ETH Zurich. Spolupráce s Alfredem Nieuwenhuizenem na projektem od roku 1996 se v roce 2007 proměnila na plnohodnotné partnerství. Volker Staab je od roku 2005 členem Berlínské akademie umění a získal Velkou cenu BDA v roce 2011. Byl hostujícím profesorem na TU Berlín, FH Münster a Akademie výtvarných umění ve Stuttgartu, v roce 2012 byl jmenován profesorem na Technické univerzitě v Braunschweigu. Úspěch v soutěži na Nové muzeum v Norimberském muzeu 1991 je startovním bodem pro Staab Architekten. Po něm následují další muzea a veřejné budovy pro výzkum, vzdělávání a správu. Většina projektů pochází z vítězných soutěží, v rozsahu nových struktur citlivě vložených do městského a venkovského prostředí, po konverze a reinterpretace památkově chráněných objektů. Všechny projekty se vyznačují důrazem na přeměnu složitých podmínek architektury do jednoduchého, věrohodného designu.

BAUHAUS A FUNKCIONALISMUS DNES! – VOLKER STAAB A HELENA DOUDOVÁ, ROZHOVOR A VEŘEJNÁ DISKUSE

architektura dějiny umění design k poslechu poezie socialismus spolupráce technologie V angličtině