Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones?

umělci Vladimír Turner, Filip Dvořák, Felix Kiessling, David Böhm, Alexander Ponomarev, Jiří Franta, Štefan Papčo, Macarena Ruiz-Tagle, Natasa Kokić
kurátor Eva Riebová
instituce MeetFactory
ůčinkující Eva Riebová
kamera Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Jan Vidlička
interview Jan Vidlička
překlad Deana Kolenčíková
kategorie Reportáže
publikováno 4. 1. 2021
jazyk Česky / English
embed link icon

Výstava Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones? vychází ze studia fenoménu lidské fascinace překonávání fyzických a psychologických limitů prostřednictvím dobrodružství, objevitelství a extrémních sportů. Sleduje propojení této fascinace s uměleckou tvorbou a ukazuje různé konceptuální a formální přístupy k práci se Zemí a reflexí lidského pobytu na ní.

Samotný název výstavy odvozený od kartografického označení neprobádaných území (Hic sunt leones), je odkazem ke skutečnosti, že v současnosti je zřejmě snazší vyšplhat na nejvyšší horu světa, než nalézt dosud neobjevené místo na naší planetě.  Výstava, jejíž příprava se z významné části odehrávala v době nucené izolace a zákazu cestování, zároveň nevyhnutelně zviditelňuje aktuální dilema dnešních dobrodruhů, kteří chtějí uspokojit romantickou touhu po objevování nových míst, a přitom se stavět zodpovědně k životnímu prostředí. 

Výstava propojuje výrazné české a zahraniční umělkyně a umělce. Přestože pracují s různými médii a vycházejí z odlišných kulturních prostředí, společná je jim touha po dobrodružství a poznávání nových území, ať se již jedná o ledovou krajinu, oceán, hory, anebo přezkoumání známého teritoria pomocí nového způsobu pohybu. Jsou to veskrze pokračovatelé romantických umělců z 19. století, kteří se po boku vědců – průzkumníků vydávali na expedice a napomohli k vykreslení světa tak, jak jej známe dnes.