Konec postkomunismu

umělci Boris Buden
instituce NTK
tagy postsocialismus queer identita sociální intervence V angličtině postkomunismus sociální vyloučení dějiny násilí
ůčinkující Boris Buden
kamera Janek Rous
zvuk Janek Rous
střih Janek Rous
kategorie Přednášky
publikováno 11. 12. 2013
jazyk Česky / English
embed

související s
Konec postkomunismu

Od stranické podpory umění k umělcům na podpoře: Jak se proměnila státní podpora činnosti výtvarných umělců po roce 1989?

Diskuze se zaměřila na otázku, jaké strategie podpory výtvarného umění, které se vymyká principům konzumní kultury, byly a mohly být zavedeny v nově se formující tržní společnosti?

The New Dictionary of Old Ideas

Sympozium reaguje na současnou kulturní a politickou situaci, vzestup nacionalistické politiky, populismu, euroskepticismu a protiimigračních postojů, z perspektivy současného umění a teorie. Tuto tendenci lze pozorovat nejen lokálně, ale i v celé Evropě. Důraz je položen na interdisciplinární výměnu názorů diskutovaných ve skupině historiků umění, sociologů, filozofů a teoretiků umění.

When the timing could not have been worse / On Curating, Boycotts, Withdrawals and Political Upheavals

East Art Mags Discussion

How We Talk About East-European Art?

0:00:01