Koridor

umělci Tomáš Džadoň, Dominik Lang, Michal Moravčík, Gio Sumbadze
kurátor Lýdia Pribišová
místo Tranzit ateliéry – Hangár
ůčinkující Lýdia Pribišová
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
překlad Palo Fabuš
kategorie Reportáže
publikováno 17. 2. 2016
jazyk Česky / English
embed link icon

Rozpustný koncept architektúry, v ktorom sociálne a priestorové aspekty prevažujú nad stavebnými konštrukciami. Koridor, ktorý je jednotiacim motívom výstavy, architektonickým prvkom, predstavuje pojmy ako spojenie, prechod, nepriestor, neistota a dočasnosť. Umelci vytvorili nové projekty, vyplívajúce zo svojich lokálnych podmienok, z ich kultúrneho a politického hľadiska, ako aj zo skúsenosti s architektúrou/priestorom/sociálnymi vzťahmi. Z diskusie s umelcami vyplinulo, že myšlienka chodby/koridoru je jednotiacim momentom v ich projektoch.