Lekce z Loose

kurátor Tomáš Pospiszyl
instituce AVU in Prague
tagy k poslechu architektura dějiny umění
ůčinkující Vendula Hnídková
kamera Radim Labuda
zvuk Radim Labuda
střih Radim Labuda
kategorie Přednášky
publikováno 13. 5. 2017
jazyk Česky / English
embed

Význam Adolfa Loose spočívá nejen v originálním přístupu k architektonické produkci, ale i v kritickém pohledu na společnost přelomu 19. a 20. století. Loosův odstup od dobových konvencí byl formován jeho netradičním vzděláním, které namísto tehdy běžného studia na technice nebo akademii vyměnil za několik formativních let strávených v USA.
Nakolik je Loosova osobní zkušenost inspirativní pro adepty architektury na prahu 21. století?

Vendula Hnídková pracuje v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, kde se zabývá architekturou a designem 19. – 21. století. Napsala knihu Národní styl: kultura a politika, a loni se podílela na výstavě a monografii Jaroslava Horejce v GHMP. Letos by měla vyjít její práce Moskva 1937 – architektura a propaganda v západní perspektivě.

Cyklus připravil a moderuje Tomáš Pospiszyl.

související s
Lekce z Loose

Půda, Hlína, Zem

Vztah člověka a půdy je odvěkým hybatelem organizace společenského, kulturního i duchovního života. Půda neodmyslitelně souvisí s našimi základními potřebami, je zdrojem obživy, bezpečným domovem a prostorem splynutí s koloběhem přírody. Přesto jsme tento vztah dovedli do situace neporozumění a krize, která se promítá do všech sfér našeho spolubytí.
01:24:12

Přístup k umění

Americká kurátorka Bojana Coklyat popisuje ve své prezentaci vlastní zkušenosti s přístupem k lidem se zdravotním postižením v České republice. Coklyat realizovala během svého ročního pobytu v České republice výzkum, který se zabýval naším galerijním prostředím. V prezentaci se zaměřuje na práva zdravotně postižených osob a komentuje snahu našich galerií a muzeí vytvářet programy pro návštěvníky s nejrůznějšími druhy postižení.

Tomáš Uhnák

Mnohost oborů a směrů, kterými Tomáš Uhnák svou pozornost cílí, klame. Ve skutečnosti totiž můžeme vysledovat průniky a svého druhu „specializaci“, která spočívá v „expertním generalismu“, jak to sám pojmenoval. Tedy ve snaze po cíleném a vědomém zobecňování a propojování různých oblastí zájmů. S tím je pak spojené neustálé vyjednávání uspořádání různých režimů měnění světa.
02:23:06

Kam kráčí Národní galerie?

Debatu Kam kráčí Národní galerie? uspořádal Spolek Skutek jako profesní debatu nad vlekoucí se institucionální krizí našeho největšího muzea umění a postavením současného umění v něm.
01:27:32

Hranice architektury: Města bez bariér

Jak vnímají veřejný prostor lidé s handicapem?
Jaké nástrahy, překvapení nebo vylepšení město nabízí?