Class of Interpretation I. - ANON collective

umělci ANON, Joseph Giacona, Alexandra Mason, Karim Samuels
kurátor Václav Janoščík, Boris Ondreička
místo AVU in Prague
tagy apropriace ekonomika etika k poslechu kapitalismus manifest nerovnost umělecký výzkum V angličtině
ůčinkující ANON
kamera Giulio Zannol
zvuk Giulio Zannol
střih Giulio Zannol
playlisty Class of Interpretation
kategorie Přednášky
publikováno 26. 11. 2018
jazyk Česky / English
embed link icon

A group of New York–based Left Accelerationists affiliated with The New Centre have published their polemics in a hyperstitionally-titled #AltWoke Manifesto (February 2017). In their own words, the text is, “the work of ANON. We are a collective of ‘Other.’ Some of us are sex workers, some immigrants, many of us queer. There are even a few privileged white cucks amongst us. Never the less, ANON is largely the work and brainchild of people of color (PoC). Our social disciplines are as varied as our identities: from journalists to dominatrixes. ANON are the intellectual cousins of #BlackLivesMatter divorced from liberalism.” Three leading protagonists of ANON: Alexandra Mason, Joseph Giacona (personally) and Karim Samuels (via Skype) come to the Class of Interpretation to analyze and interpret their #AltWoke Manifesto and draw some new perspectives from it.  http://tripleampersand.org/alt-woke-manifesto/ http://tripleampersand.org/altwoke-companion/ https://4roko.wordpress.com https://www.instagram.com/susfuturos/

Class of Interpretation (COI) is a joint educational project between Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna (TBA21), and the Academy of Fine Arts, Prague (AVU). 

The program offers ten semesters (2018–2023) of rigorous academic sessions including both open public lectures and semi-public seminars. A core group of twenty-five students have been selected for these semi-public seminars, but COI has the capacity to extend an invitation to twenty-five more guests from the general public. It proposes to form an enclave of embodied learning, which will further a deep exploration of some crucial themes of contemporary art, including ecology, philosophy, and politics with international and local experts.  

COI is curated by Boris Ondreička (TBA21) and Václav Janoščík (AVU).

Více informací o programu na www.tba21.org/coi(pouze v angličtině)

související s
Class of Interpretation I. - ANON collective

0:59:44

Architektura jako trvalá změna?

Trvalá změna je jedinou konstantou v životě, tvrdí Hérakleitos, a dnešní realita jako by potvrdila jeho vizi světa neustálých změn. Architekti se proto snaží rozlišovat mezi tím, co se v jejich disciplíně jeví jako trvalé, a tím, co je pomíjivé a letmé. Můžeme ale mluvit o metamorfóze jako o „esenci“ architektury? Mohou nikdy nekončící cykly transformace zajistit obnovu architektury po opakujících se krizích?

Architektura soužití

Cyklus se zaměřuje na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost ve městě.

Ad finitum

Rozestavěný úsek D11 přes Trutnovsko a Žacléřský výběžek, který navleče kousek východočeského pohraničí, zapomenutou závorku mezi KRNAPem a CHKO Broumovsko, do iluzorního růžence spojujícího Paříž a Moskvu, není o nic kontroverznější než další z osmi nyní rozestavěných dálničních tahů v Česku. Předkládané rekviem za krajinu budiž čteno ad exemplum.
02:23:06

Kam kráčí Národní galerie?

Debatu Kam kráčí Národní galerie? uspořádal Spolek Skutek jako profesní debatu nad vlekoucí se institucionální krizí našeho největšího muzea umění a postavením současného umění v něm.

Modern Genealogy

Kader Attia se zabývá koloniální a postkoloniální minulostí, citlivě odkrývá komplikované a „nevyvážené“ vztahy mezi západním a ne-západním světem a zkoumá jejich vzájemnou kulturní, politickou, společenskou a technologickou výměnu. Dlouhodobě se ve své tvorbě vrací k architektuře, zejména k prostředí, které architektura vytváří, společně s jejím prostorovým a politickým rozměrem.