Luis Camnitzer

umělci Luis Camnitzer
instituce tranzitdisplay
tagy aktivismus V angličtině komunikace k poslechu dějiny umění
ůčinkující Luis Camnitzer
kamera Radim Labuda
zvuk Radim Labuda
střih Radim Labuda
kategorie Přednášky
publikováno 26. 1. 2016
jazyk Česky / English
embed

Luis Camnitzer (*1937) je umělec rovněž známý jako autor knih, kurátor a pedagog. Je emeritním profesorem na State University of New York.
Studoval v uruguayském Montevideu a poté se v roce 1964 vydal do USA. V New Yorku (společně s Lilianou Porter a José Guillermem Castillem) spoluzaložil politicky angažovanou skupinu The New York Graphic Workshop.
Jeho odchod z Uruguaye byl zprvu motivován rozvojem umělecké kariéry, když se ale režim v roce 1973 zvrhl v tvrdou diktaturu, ocitl se v exilu. Tehdy se poprvé objevují náměty, které se v jeho pracích vyskytují až doposud: identita a exil, jinakost či odpor, přičemž do svých textů a umělecké tvorby zařazuje rovněž politický obsah.
Krom řady aktivit byl jedním z organizátorů výstavy Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s a autorem knih Conceptualism in Latin American Art: Didactics of Liberation a New Art of Cuba.

Jeho díla byla vystavena na mnoha mezinárodních přehlídkách a bienálích: Havana, Benátky (zastupoval v roce 1988 Uruguay), Mercosur, Liverpool, Whitney, Pontevedra a Dokumenta XI.

související s
Luis Camnitzer

0:52:52

Architektura soužití: VinziRast-mittendrin

Třetí díl z cyklu Architektura soužití zodpovídá řadu otázek ze života zdánlivě nesourodé skupiny spolubydlících. Potkali se v zimě roku 2009 při studentských nepokojích, kdy prostory obsazené univerzitní budovy poskytly útočiště jak protestujícím studentům, tak lidem bez domova. Nutný dialog a vyjednávání, které mezi nocležníky a demonstranty vykrystalizovaly, vedly k jednoduchému objevu: Lidé bez domova a studenti mohou na svých cílech pracovat spolu.

Chalupecký ve světě

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?
Na tyto i další otázky se pokusilo hledat odpovědi mezinárodní on-line sympozium s názvem Chalupecký ve světě, které zorganizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého.

Architektura soužití

Cyklus se zaměřuje na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost ve městě.

De-platformizace, etika a alternativy sociálních médií

Jaké jsou proveditelné strategie a etické přístupy proti totalitě platforem a korporátně vlastněných sociálních médií, které umožnují vznikání alternativních způsobů našeho společenského života?
Známe a opakovaně analyzujeme mnoho problémů s komerčními sociálními médii a digitální pracovní silou, ale málo pozornosti je věnováno snahám o vytváření alternativ, jako jsou komunitně provozovaná sociální média a další formy de-platformizace.

Umění antropocénu

Jak je patrné, téma životního prostředí a ekologie v umění se s čím dál větší intenzitou stává vědomě politickým rozhodnutím, které ovlivňuje to, jaké umění tvoříme, jak jej vyučujeme, jak o něm mluvíme či jak jej prezentujeme. Umělecká tvorba se prolíná s kulturním provozem, ten zase s aktivismem a naopak, čím dál více je akcentován kontext, použitý materiál i finanční zdroje.
01:27:38