Na cestě k černé výpovědi, část 2: Terén

umělci Languid Hands, MELANINKIDS, Perkof Natalie, Yvonne Vácha
kurátor Languid Hands, Hana Janečková, Zuzana Jakalová
instituce Galerie Display
ůčinkující Hana Janečková, Natalie Perkof
kamera Jiří Žák
zvuk Jiří Žák
střih Jiří Žák
interview Jiří Žák
kategorie Reportáže
publikováno 19. 4. 2021
jazyk Česky / English
embed link icon

Na cestě k černé výpovědi, část 2: Terén, je projekt, který zkoumá černou výpověď prostřednictvím pečujících vztahů a uměleckého dialogu napříč černošskou diasporou. Zaměřuje se na různé způsoby, jimiž lze zachytit osobní zkušenost černošských umělkyň a umělců, a kriticky se staví k otázkám jako viditelnost, reprezentace a zapojení černošských osobností v českých uměleckých institucích.

Na cestě k černé výpovědi je dlouhodobý projekt londýnského uměleckého a kurátorského dua Languid Hands. Prostřednictvím filmu Na cestě k černé výpovědi: Modlitba/Protest/Mír, jenž je zároveň uměleckým dílem i kurátorským počinem, se tento projekt snaží dát prostor umělkyním, filozofům, spisovatelkám, posluchačům i řečnicím k tomu, aby reagovali na témata zachycená ve filmu a také aby dále zkoumali složitou povahu černošské výpovědi s ohledem na svou vlastní zkušenost. Během čtyř výstupů byly v Display prezentovány výstupy afro-českých umělkyň a dalších afro-českých osobností v odpovědi na film.

Důležitou součástí projektu byla Část 1 Orientace – online promítání filmu Rabz Lansiquot, nazvaného kde jsme se to ocitli*y (2019) , která navázala na rezidenci dvou afro-českých umělkyň, Natalie Perkof a Yvonne Mané Vácha v MeetFactory. V Terénu, tedy Části 2, tento projekt představí výstupy z této rezidence, v odezvě na témata zpracovaná v Na cestě k černé výpovědi: Modlitba/Protest/Mír, na jejich střetávání jako umělkyň a v odpovědi na dlouhodobý dialog s Languid Hands. V novém pohyblivém obrazu Natalie Perkof a Yvonne Mané Vácha se senegalský tanec stává prostředkem pro zachycení kolektivně sdílené vzpomínky.

Hana Janečková