Nemala provokovať

umělci Kundy Crew
kurátor Zuzana Štefková, Lenka Kukurová
místo Artwall
ůčinkující Kundy Crew
kamera Radim Labuda
zvuk Radim Labuda
střih Radim Labuda
interview Radim Labuda
překlad Adéla Dörnerová
kategorie Reportáže
publikováno 18. 9. 2015
jazyk Česky / English
embed link icon

Výstava slovenské aktivisticko-umělecké skupiny Kundy Crew má formu monumentálních reprodukcí výšivek umístěných ve veřejném prostoru. Členky skupiny se pomocí této tradiční techniky vyjadřují k aktuálním společenským otázkám: k roli žen ve společnosti, k homofobii, nacionalismu a nebo k právu žen na vzpouru. Název výstavy “Neměla provokovat” ironicky odkazuje k představě „zaslouženého“ trestu pro všechny ženy, které si dovolí vybočit z řady.

Banální rčení se v jejich podání proměňují v provokativní prohlášení typu: „Bijem sa ako baba.“, „Mama je len jedna. Alebo aj dve!” Tyto jednoduché věty prozrazují snahu zpochybnit zažité pravdy a narušit stereotypy. K volbě techniky autorky podotýkají: „Líbil se nám kontrast mezi precizní technikou vyžadující trpělivost a rozčilenými větami, které nestačilo jen tak napsat na papír.“ Výstavu v galerii Artwall pak autorky komentují následovně: „Vyšívaní, coby v minulosti ryze ženská činnost, na jednu stranu symbolizovalo izolaci žen v domácnosti, ale zároveň to byl pro ženy jeden z mála akceptovatelných výrazových prostředků. Vytržení této techniky ze „svatyně“ domácnosti a její umístnění do veřejného prostoru nás vede k zamyšlení a přehodnocení postojů k daným tématům. Křížkový steh jako médium, které v sobě nese určitý konzervativizmus, se takto stává nositelem radikálních poselství a pomáhá vytvářet nové „tradice“, které nejsou založené na předsudcích a stereotypech.”

Autorky ze skupiny Kundy Crew se ve své tvorbě vyjadřují k tématu feminismu. Výstava „Neměla provokovat” představuje feminismus jako legitimní postoj, za který se není nutné stydět, ani se vůči němu vymezovat, ať už v umění nebo v občanském životě. Autorky ze skupiny Kundy Crew se k feminismu hlásí: respektují stejná práva obou pohlaví a vystupují proti společenským předsudkům spojeným s pevně danými rodovými rolemi. “Místo žen bylo velkou část dějin v domácí sféře, do které patřily i výšivky. Vstup výšivek s feministickými hesly do veřejného prostoru symbolizuje narušení a změnu tradičních rodových rolí.”

Lenka Kukurová