Question of Will 02

umělci Laboria Cuboniks, Anna Daučíková
kurátor Boris Ondreička
instituce A4 nultý priestor
tagy aktivismus technologie feminismus V angličtině gender k poslechu manifest programování
ůčinkující Laboria Cuboniks, Anna Daučíková, Boris Ondreička
kamera Kata Mach
zvuk Kata Mach
střih Kata Mach
překlad Palo Fabuš
kategorie Přednášky
publikováno 17. 2. 2017
délka 0:00:01
jazyk Česky / English
embed link icon

Otázka vôle sa zaoberá témou vôle a širokou oblasťou pridružených tém cez prizmu umenia, filozofie, psychológie a psychiatrie, neurovedy, počítačových vied a ľudských práv.
Druhá časť série skúma tieto témy v prednáškach transkontinentálnej xenofeministickej skupiny Laboria Cuboniks a slovenskej umelkyne Anny Daučíkovej.
  Anna Daučíková je feministickou umelkyňou takzvanej treťej vlny, zaoberajúcou sa témami tela, sexuálnej identity, túžby, to všetko v širších sociálne-kultúrnych kontextoch.
  Laboria Cuboniks je transkontinentálna skupina pracujúca s manifestatívnym textom,  ktorá iniciovala vznik takzvaného xenofeminizmu. Tento je akýmsi novým akceleracionistickým feminizmom stojacim na politike odcudzenia.

související s
Question of Will 02

0:52:52

Umění antropocénu

01:27:38