Question of Will 02

umělci Laboria Cuboniks, Anna Daučíková
kurátor Boris Ondreička
instituce A4 nultý priestor
tagy aktivismus technologie feminismus V angličtině gender k poslechu manifest programování
ůčinkující Laboria Cuboniks, Anna Daučíková, Boris Ondreička
kamera Kata Mach
zvuk Kata Mach
střih Kata Mach
překlad Palo Fabuš
kategorie Přednášky
publikováno 17. 2. 2017
délka 0:00:01
jazyk Česky / English
embed

Otázka vôle sa zaoberá témou vôle a širokou oblasťou pridružených tém cez prizmu umenia, filozofie, psychológie a psychiatrie, neurovedy, počítačových vied a ľudských práv.
Druhá časť série skúma tieto témy v prednáškach transkontinentálnej xenofeministickej skupiny Laboria Cuboniks a slovenskej umelkyne Anny Daučíkovej.
  Anna Daučíková je feministickou umelkyňou takzvanej treťej vlny, zaoberajúcou sa témami tela, sexuálnej identity, túžby, to všetko v širších sociálne-kultúrnych kontextoch.
  Laboria Cuboniks je transkontinentálna skupina pracujúca s manifestatívnym textom,  ktorá iniciovala vznik takzvaného xenofeminizmu. Tento je akýmsi novým akceleracionistickým feminizmom stojacim na politike odcudzenia.

související s
Question of Will 02

0:52:52

Architektura soužití: VinziRast-mittendrin

Třetí díl z cyklu Architektura soužití zodpovídá řadu otázek ze života zdánlivě nesourodé skupiny spolubydlících. Potkali se v zimě roku 2009 při studentských nepokojích, kdy prostory obsazené univerzitní budovy poskytly útočiště jak protestujícím studentům, tak lidem bez domova. Nutný dialog a vyjednávání, které mezi nocležníky a demonstranty vykrystalizovaly, vedly k jednoduchému objevu: Lidé bez domova a studenti mohou na svých cílech pracovat spolu.

Chalupecký ve světě

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?
Na tyto i další otázky se pokusilo hledat odpovědi mezinárodní on-line sympozium s názvem Chalupecký ve světě, které zorganizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého.

Architektura soužití

Cyklus se zaměřuje na středoevropské příklady tzv. dobré praxe, kde se místní komunity pokoušejí vytvořit, povětšinou svépomocí, funkční společenské i materiální zázemí pro důstojný život. Klíčem k vybraným lokalitám je významná role architektů či umělců, kteří v projektech působí jako jedni z hlavních hybatelů změn. Záměrem je zprostředkovat nový pohled na sociální udržitelnost ve městě.

De-platformizace, etika a alternativy sociálních médií

Jaké jsou proveditelné strategie a etické přístupy proti totalitě platforem a korporátně vlastněných sociálních médií, které umožnují vznikání alternativních způsobů našeho společenského života?
Známe a opakovaně analyzujeme mnoho problémů s komerčními sociálními médii a digitální pracovní silou, ale málo pozornosti je věnováno snahám o vytváření alternativ, jako jsou komunitně provozovaná sociální média a další formy de-platformizace.

Umění antropocénu

Jak je patrné, téma životního prostředí a ekologie v umění se s čím dál větší intenzitou stává vědomě politickým rozhodnutím, které ovlivňuje to, jaké umění tvoříme, jak jej vyučujeme, jak o něm mluvíme či jak jej prezentujeme. Umělecká tvorba se prolíná s kulturním provozem, ten zase s aktivismem a naopak, čím dál více je akcentován kontext, použitý materiál i finanční zdroje.
01:27:38