Novodobý Romantizmus

umělci Zuzana Pustaiová, Marek Burcl, Petra Vojteková, Miroslava Kučišová, Dominik Hlinka, Juraj Starovecký, Juraj Toman, András Cséfalvay, Erik Sikora, Soňa Patúcová
kurátor Mária Janušová
instituce GMB – Pálffyho palác
ůčinkující Mária Janušová
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
překlad Palo Fabuš
kategorie Reportáže
publikováno 28. 9. 2015
jazyk Česky / English
embed link icon

Výstavný projekt Novodobý romantizmus s podtitulom Príroda a krajina, nostalgický pátos a utopický idealizmus ako princípy v tvorbe nastupujúcej generácie sa zameriava na poukázanie analogických znakov v súčasnom slovenskom vizuálnom umení a v umení obdobia romantizmu. Paralely medzi aktuálnym umeleckým prejavom a romantickým hnutím konca 18. A prvej polovice 19. Storočia expozícia demonštruje prostredníctvom tematickej škály diel, ich kompozičnej skladby I celkovej atmosféry. Spätosť s romantizmom sa taktiež zdôrazňuje aj skrz samotných zvolených umelcov, ktorých životné postoje a zamýšľanie sú častokrát protichodné s väčšinou spoločnosti. Sledovaním konkrétneho fenoménu v tvorbe konkrétnej generácie má výstava za cieľ upriamiť pozornosť na novú tendenciu v súčasnom umení, a tým prispieť k jeho teoretickému diskurzu.