Odovzdaní zmene

umělci Daniela Krajčová, Matej Gavula, Oto Hudec, Pavel Sterec, Tomáš Rafa, bankleer, Rafał Jakubowicz, Čierna Pavlína Fichta
kurátor Daniel Grúň, Lýdia Pribišová
instituce Tranzit ateliéry – Hangár
ůčinkující Daniel Grúň
kamera Jana Kapelová
zvuk Jana Kapelová
střih Jana Kapelová
interview Jana Kapelová
překlad Michaela Wickleinová
kategorie Reportáže
publikováno 21. 6. 2014
jazyk Česky / English
embed

Témou výstavy je zviditeľnenie a uznanie neviditeľnej práce, samostatnej aktivity umelca v individuálne zvolenom teréne. Problematizuje hodnotu vkladu, ktorý je nemerateľný a efemérny, v protiklade k proklamovaným výsledkom založeným na efektivite a rýchlom zisku z pracovného procesu. Výstava konfrontuje diela, v ktorých sa stretáva rola umelca ako pozorovateľa či dokumentaristu s rolou sociálneho pracovníka. Umelci nachádzajú sami seba na vopred nevymedzenom teritóriu, aktívnym pôsobením v medziľudských vzťahoch menia daný stav vecí. Táto aktivita počíta s intervenciou do sociálnych prostredí, ekonomických systémov, vzdelávacích inštitúcií, znevýhodnených skupín obyvateľstva. Napríklad sú to prostredia ponechané na pospas degradácii a rozkrádaniu, odmietnuté pozostatky socializmu, opustení dôchodcovia, nezamestnaní, segregované etnické skupiny, umelo rozdelené obce…