PICNIC

umělci Vojislav Radovanović
místo _Neurčené město
tagy dějiny umění feminismus gender malba queer
kategorie Audio-vizuální umění
publikováno 7. 5. 2010
jazyk Česky / English
embed link icon

Scéna na pláži by na první pohled mohla být spojena se slavným Manetovým obrazem „Le déjeuner sur l’herbe“, ale co dělá tuto verzi slavné malby tak provokativní, je zvrat pohlaví. Projekce tohoto videa ve veřejném prostoru by provokovala voyeurský postoj na nečekaném území.  Tentokrát pohled není upřen na ženské tělo, ale místo toho je obrácen na tělo mužské. Kontextem takového převrácení by mohla být homosexualita.

související s
PICNIC

Paulina Olowska Artist Talk

V praxi Pauliny Olowské zaujímá průmysl, volný čas a socialistická symbolika stejný vizuální a kulturní prostor. Její realistické obrazy, kresby a koláže si vypůjčují snímky z východní Evropy a americké populární kultury a vytvářejí interkulturní odkaz, který je patrný v celé její praxi, přičemž se zabývá koncepty konzumu, feminismu a designu. Vizuální podoba ženských témat je stejně důležitá jako historické vzpomínky, které se plynule prolínají do jejích koláží a maleb.
0:48:50

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

Diskuze s umělkyněmi, umělci, teoretiky i teoretičkami na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství?...

Pišvejc - Framed

Zatímco Marina Abramovič i nadále bude těžit ze své pozice burzovního hráče, který správně investoval svůj vlastní krví vydřený kapitál do výnosné megakorporace jmenující se Art World, Václav Pišvejc naopak ve svém boji za uznání navždy zůstane především sisyfovským mýtem a otazníkem visícím nad normalitou i normalizací dnešní kultury.
01:36:42