PICNIC

umělci Vojislav Radovanović
instituce _Neurčené město
tagy queer feminismus malba gender dějiny umění
kategorie Audio-vizuální umění
publikováno 7. 5. 2010
jazyk Česky / English
embed

Scéna na pláži by na první pohled mohla být spojena se slavným Manetovým obrazem „Le déjeuner sur l’herbe“, ale co dělá tuto verzi slavné malby tak provokativní, je zvrat pohlaví. Projekce tohoto videa ve veřejném prostoru by provokovala voyeurský postoj na nečekaném území.  Tentokrát pohled není upřen na ženské tělo, ale místo toho je obrácen na tělo mužské. Kontextem takového převrácení by mohla být homosexualita.

související s
PICNIC

01:36:42

Open Source Estrogen!

Jak probíhá přerod na queer tělo na molekulární úrovni? Jak přesně je toto kvíření ”neoddělitelně spjaté s průmyslovým kapitalismem? A existuje nějaká cesta z kapitalistické zkázy, cesta, kterou pandemie ještě víc rozjitřila?
0:00:01

The Politics of Actuality: Biopower, Racial Democracy, and the Racialization of Sex

Konec postkomunismu

Mark Ther