Hranice architektury: Společenská odpovědnost architektury

kurátor Architekti bez hranic, Karolína Kripnerová, Alžběta Stodolová
místo Skautský institut
tagy architektura k poslechu udržitelnost urbanismus veřejný prostor
ůčinkující Borecký Petr, Karolína Kripnerová, Alžběta Stodolová, Vodák Miroslav
kamera Giulio Zannol
zvuk Giulio Zannol
střih Giulio Zannol
playlisty Hranice architektury
kategorie Diskuze
publikováno 23. 10. 2018
délka 01:19:42
jazyk Česky / English
embed link icon

Co znamená společenská odpovědnost pro architekta? V čem spočívá společenská angažovanost architekta a jaké má formy? Co vedlo k vytvoření funkce městského architekta a v čem se liší od ostatních architektů? Jaké jsou hranice odpovědnosti architektů v naší společnosti, ale také jaký prostor jim sama společnost dává?
Hosty diskuze byli Ing. arch. Miroslav Vodák a Mgr. Petr Borecký.

Ing. arch. Miroslav Vodák  (*1979), absolvent Fakulty architektury ČVUT.
Architektonickou praxi získal v ateliérech A8000 Střítecký Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe zaměřené na rodinné domy se jako člen spolku CBArchitektura věnuje propagaci architektury veřejných staveb, veřejného prostoru a organizaci architektonických soutěží. Letos byl nominovaný na cenu architekt roku 2018.

Mgr. Petr Borecký  (*1972), absolvent Právnické fakulty Karlovy univerzity.
Po několika letech práce v advokacii působil v soukromém sektoru, kde pracoval nejprve v telekomunikacích, následně pak v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Starostou města Úvaly je od roku 2014.

Veřejná debata je součástí cyklu Hranice architektury, který spolek Architekti bez hranic odstartoval začátkem roku 2018.

Témata diskuze jsou:
1)Společenská odpovědnost architektů
2) Formy angažovanosti
3) Role městského architekta

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

související s
Hranice architektury: Společenská odpovědnost architektury

Architektura soužití - Bellevue di Monaco

Projekt Bellevue di Monaco se nachází v několika domech v centru Mnichova. Domy měly být původně zbourány za účelem postavení luxusních bytů, záměr města však zvrátila skupina aktivistů guerillovou rekonstrukcí jednoho z bytů. Následná migrační krize roku 2015 podnítila zformování oficiálního družstva, složeného z několika stovek místních obyvatel, které si domy pronajalo a přetvořilo je na multifunkční centrum.
01:08:32

Od města k detailu

Diener se dlouhodobě zajímá o rekonstrukce památek a je členem několika nadací a komisí, které se tomuto tématu věnují. Mezi hlavní realizace studia Diener & Diener Architekten patří např. dokončení východního křídla Přírodovědného muzea v Berlíně nebo švýcarská ambasáda tamtéž.
02:01:01

Lávky a mosty

Přednáška s názvem Lávky a mosty představuje nejnovější projekty progresivních a subtilních konstrukcí architektů a mostních inženýrů Petra Teje a Eugena Brühwilera.

De-platformizace, etika a alternativy sociálních médií

Jaké jsou proveditelné strategie a etické přístupy proti totalitě platforem a korporátně vlastněných sociálních médií, které umožnují vznikání alternativních způsobů našeho společenského života?
Známe a opakovaně analyzujeme mnoho problémů s komerčními sociálními médii a digitální pracovní silou, ale málo pozornosti je věnováno snahám o vytváření alternativ, jako jsou komunitně provozovaná sociální média a další formy de-platformizace.
01:19:03

Loď nepatří jen Theseovi

Dialog německého architekta Thomase Burlona s německo-belgickým umělcem Berndem Trasbergerem se zaměřuje na téma kolektivního autorství.