Václav Magid

místo Česká republika
tagy kurátorství kritická teorie politika
ůčinkující Nikola Brabcová, Tereza Jindrová, Václav Magid, Barbora Švehláková
kamera Nikola Brabcová
zvuk Nikola Brabcová
střih Nikola Brabcová
interview Tereza Jindrová, Barbora Švehláková
překlad Deana Kolenčíková
playlisty Kurátorské profily
kategorie Profily
publikováno 22. 5. 2020
jazyk Česky / English
embed link icon

Václav Magid je umělec, teoretik, kurátor a v neposlední řadě také baskytarista, v jehož aktivitách se často prolínají aspekty z těchto blízkých oblastí. Jakožto umělec stojí na silných teoretických základech, jeho kurátorské projekty bývají koncipovány jako rozsáhlý umělecký či teoretický projekt a v jeho umělecké tvorbě se setkává vizualita s hudbou, jak tomu bylo například v díle Dvanáct pohybů (2015) nebo jeho instalaci vytvořené pro výstavu finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2013. Součástí tohoto projektu byly abstraktní kresby partitur nebo také video se zhudebněnými politickými slogany. Politika, společenská témata a angažovanost se v Magidově umělecké tvorbě i teoretické práci ostatně objevuje často, jako například ve výstavě Epimenidovy lekce(Galerie Fotograf, 2014), satiricky podávajícím levicový diskurz v konfrontaci s obyčejnými detaily každodenního života, nebo ve článcích jako Rozpory aktivistického umění(Artalk.cz, 2013) či Stručné dějiny šoku(Nový Prostor, 2014). V některých jeho projektech se také zabýval kritikou uměleckého provozu a uměleckých institucí, jako například v jím kurátorované výstavě Místo pro projektv Galerii UM (2007), která poodhalovala samotné výběrové a grantové řízení.
Magid vystudoval umění na pražské Akademii výtvarných umění v ateliérech Zdeňka Berana a Jiřího Davida a poté také na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Kurta Gebauera a opět Jiřího Davida. Mimo to studoval také na Univerzitě Karlově, kde po humanitních studií pokračoval ve studiu filosofie a estetiky. Mezi lety 2012 a 2016 přednášel na brněnské Fakultě výtvarných umění na VUT, kde zároveň pracoval jako odborný asistent. Působil také na Vědecko-výzkumném pracovišti na AVU, kde mimo jiné mezi lety 2007 a 2018 stál v čele redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny. V roce 2018 byl hostujícím kurátorem Galerie Kurzor v Centru pro současné umění Praha, kde představil sedmidílný cyklus nazvaný Podmínky nemožnosti.

Natálie Drtinová

související s
Václav Magid

Konference Fascinace 2016

Prezentace experimentálních filmů a videoartu v galeriích tvoří pro některé distributory až polovinu příjmů. Přesto z diskusí distributorů vyplynulo, že způsob poskytování, oceňování a prezentace děl v galeriích nemá zatím žádná vžitá pravidla.

Nastavovaná současnost. Cena Jindřicha Chalupeckého a současné umění.

Kolokvium při příležitosti 25. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.
01:03:02

On Trials, a Manual on a Collective

Jak mluvíme o zákonu? Uzákonění práva je sociální konstrukt, který vzniká před zákonem samotným a po jeho fikci. Jako socializované přízraky registrují naše kolektivní mysli navzájem své kódy, a to prostřednictvím metodických vzorců sebepovyšování lidí.

Reinventing Horizons

What can we do within the confines of the present? What are the discursive possibilities and conditions of accelerationism? What are the investments and aspirations for such a language and for such an endeavor?

Tiempo Muerto II (Mrtvý čas č. 2), Anarchistická doktrína pro každého