Zdroje nového stylu. Hračky nastupující generace umělců

Kurátorská výstava Zdroje nového stylu (2000) umělců Milana Saláka a Jana Kadlece se odehrála v prestižním prostoru Jízdárny Pražského hradu. Ve skleněných vitrínách zde kurátoři prezentovali dětské hračky čtyřiceti vybraných umělců, architektů a teoretiků, s nimiž byli generačně spříznění, a kteří tedy vyrůstali v období 70. a 80. let. Zpětně viděno je výstava napůl vážným a napůl ironickým komentářem k této spřízněnosti a předznamenáním obratu k období normalizace jako zdrojového období řady českých umělců po roce 2000. Video, na němž někteří z respondentů představují jednotlivé kousky, bylo součástí výstavy.

Další dobové materiály a dokumentaci je možné nalézt na:https://www.jankadlec.com/art/zdroje-noveho-stylu

Ve videu se objevují: David Adamec, Josef Bolf, Veronika Drahotová, Radka Exnerová, Radek Hanák Ondřej Chrobák, Jan Kadlec, Pavel Kappel, Lucie Loosová, Pavel Malina, Pavlína Morganová, Osamu Okamura, Jaromír Pesr, Michal Pěchouček, Jolana Ruchařová, Milan Salák, Jiří Skála, Sláva Sobotovičová, Vít Soukup, Tomáš Svoboda, Jáchym Šerých, Mark Ther, Radek Váňa, Markéta Vaňková, Radek Wohlmuth ad.

Technické poznámky:
Uvádíme digitalizaci z VHS. Mezi 31. a 40. vteřinou záznamu je technická chyba pocházející ze zdrojové kazety.
Digitalizace VHS: VVP AVU

Děkujeme Milanu Salákovi za poskytnutí snímku videoarchivu VVP AVU a za pomoc při přípravě tohoto dílu rubriky.

V rubrice Okno do videoarchivu VVP AVU pravidelně zveřejňuje Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU) ve spolupráci s Artyčok.tv práce z videoarchivu VVP AVU. Výběr pro Artyčok.tv se zaměřuje na starší díla (materiály z konce 20. století), práce na pomezí videoartu, filmu a dokumentace, nebo i na čistě dokumentární materiály související s nedávným vývojem českého a slovenského výtvarného umění.

související s
Zdroje nového stylu. Hračky nastupující generace umělců

0:32:00