Živáčci

Život na Zemi prošel nějakými čtyřmi miliardami let evoluce a po celou dobu se vyvíjel pospolu, propleten sítí intimních vztahů. Máme společného předka, všichni potřebujeme k životu ty samé sloučeniny a i naše stavba těla je podobná, proto si navzájem rozumíme. Ty nejintimnější vztahy si udržujeme se životem, který je nám nejblíže a který zabydluje povrchy našich těl - s mikroby. Právě mikroskopický život je zprostředkovatelem látkových směn, jež nás propojuje se vším ostatním.
S jejich světy je možné komunikovat či spolupracovat a jedna z cest vede skrze prastaré technologie fermentace, což byl původně způsob uchovávání nadbytku potravin na období nedostatku. Jak ukazuje korejská tradice kimdžank (gimjang, kimjang), kolem fermentace se vytvořila kulturní asambláž. Společné (rodinné, komunitní) nakládání velkého množství kimčchi na zimu nese kulturní významy rituálního stvrzení společenství.
Kimčchi je v posledních dekádách oslavováno jako superpotravina a stává se součástí lidové kultury po celém světě (a jen dodejme, že středoevropské kysané zelí není vhodným příměrem). Má status „přehlížené“ potraviny, jeho příprava je levná a ingredience snadno dostupné. Industriální výrobní postupy sice překryly jeho lidovou magii, ovšem i tak se jeho příprava/nakládání v domácích podmínkách stále těší velké pozornosti. Nese schopnost vyvolávat mezilidské interakce, možnosti směny a aspekty obdarovávání a hřích kulturní apropriace je snad vykoupen autentičností přímých mezilidských vztahů, vzdálených kapitalistické logice extrakce a akumulace.

Radim Labuda

Autorské video Davida Přílučíka, ve spolupráci s Radimem Labudou, je situováno do pražské scény improvizované hudby, jež je spojená zejména s prostorem Punctum. Obrazovým materiálem svých „domácích zvířátek“ přispěli Alexandra Morales a Georgij Bagdasarov, Marek Kimei Matvija, Tomáš Procházka a Pasi Mäkelä. Video doprovází autorská hudba Petra Vrby, kterou uvedl pod názvemOpus symbioticumjako samostatnou skladbu akusmatického charakteru s prvky ASMR v pořadu Radioacustica Českého rozhlasu a pracuje v ní s nahrávkami přípravy a procesu kvašení kimčchi. Text Radima Labudy čtou Žluna Sýkora, Ondřej Parus, Georgij Bagdasarov a Jindřich Mynarz. Projekt Petra Vrby a Radima Labudy vznikl za finančního přispění grantu Ministerstva kultury České republiky a v produkci Asociace Mlok.

související s
Živáčci

Na pomezí samoty

Co o Zemi víme a často dosud nevíme? Může ji někdo vlastnit? Je reálné, abychom Zemi proměnili v „krajinu bez hranic“ v „permanentní pomezí“? Jak v lidských, spíš než statistických systémech zachytit, porozumět, vyjádřit viditelné i nezřetelné symptomy proměn, kterými krajina prochází, včetně těch místních i těch globálních?
01:36:42

Open Source Estrogen!

Jak probíhá přerod na queer tělo na molekulární úrovni? Jak přesně je toto kvíření ”neoddělitelně spjaté s průmyslovým kapitalismem? A existuje nějaká cesta z kapitalistické zkázy, cesta, kterou pandemie ještě víc rozjitřila?

Si četli

Ve videu Si četli se postupně s nenuceností představuje několik mezigeneračních dvojic. Otcové, matky, synové a dcery hovoří o svém původu a schopnosti hovořit „mateřskými“ jazyky. Příslušníci mladší generace přirozeně bezvadnou češtinou nebo slovenštinou většinou připouští, že si nejsou v řečí svých rodičů zcela jisti, je to „kuchyňská“ komunikace druhé generace někdejších imigrantů. A právě tyto jazykové posuny se stávají umělci symbolem trhliny, která se objevuje mezi ním a jeho rodiči.
0:32:33

Veronika Bromová

Veronika Bromová bývá dávána do souvislosti s proměnou vidění ženské identity v umění 90. let střední a východní Evropy. Dotýká se jí sexualizovaná pozice žen ve společnosti. V ritualizovaných performancích posledních let akcentuje naopak archetypální léčivou sílu ženství, plodnost, vztahovost a kolektivnost. Tyto živé výstupy jsou ve své univerzálnosti v kontrastu k jejím starším „selfperformancím“ zaznamenaným fotografií.
0:17:55