sport

Road to Qatar

Transformácia futbalu ako takého pritom kontinuálne prebieha už od jeho začiatkov v Británii v druhej polovici 19. storočia. To, čo začalo ako komunitná činnosť spätá s lokálnosťou, telesnosťou a trávou, veľmi rýchlo nadobudlo paralelne sa vyvíjajúcu vetvu komodity, ktorá nadobudla celosvetovú dôležitosť vďaka svojej distribúcii prostredníctvom mediálneho obrazu.