Krátký film

Když v roce 1990 podal Jan Knoflíček, bývalý ekonomický náměstek Ústředního ředitelství Československého filmu, návrh na transformaci podniku na akciovou společnost, byl jeho projekt schválen, ačkoliv vykazoval fatální nedostatky ‒ neobsahoval soupis majetku ani způsob nakládání s výrobními právy.
Akciová společnost Krátký film se v nových tržních podmínkách nedokázala prosadit. Koncem 90. let přesáhly její dluhy 400 milionů korun a filmovou výrobu se už nepodařilo oživit.

Fetiš návštěvnost

V nedávné době jsme mohli sledovat různorodé strategie předních kulturních institucí v České republice, kterými se snažily zejména oslovit co nejširší publikum a přitáhnout tak na sebe pozornost. Koncem února tohoto roku byly též zveřejněny výsledky průzkumu Americké aliance muzeí (AAM), ze kterého vyplynulo, že nejzávažnější překážkou pro potenciální návštěvníky je především markantní úbytek volného času.

Hranaté stoly 01 - Umělečtí kritici se o nás nezajímají, tvrdí Ztohoven

Pořad, nazvaný Hranaté stoly, jehož moderátorem je Jiří Ptáček (držitel Ceny Věry Jirousové), se snaží prostřednictvím tiskového mluvčího skupiny poslední akci Ztohoven přiblížit širšímu publiku – zasadit ji do kontextu předchozích výstupů a analyzovat představy skupiny o jejím fungování na české umělecké scéně.
Hranaté stoly mají hlouběji a důsledněji představit témata, která překračují hranice „zasvěcené“ umělecké komunity a jsou součástí širšího povědomí společnosti.