Allegorithms: A Discussion with The Diffractions Collective

Na AVU přichází Diffractions kolektiv. Představuje systém bez centra, je emergentním fenoménem. Myslí, píše, publikuje. Postupně se lokalizuje. Je jako upoutaný Prométheus. Jeho spoje jsou intersticiální, jeho krevní skupina trans, a přeci je disciplinovaný. Jeho palivem je pára. Vydělávejte peníze, není třeba strašit, pokračujte v cyklu.

Jsme uvnitř vědění, ale mimo smyčku.
Jsme alegorií / algoritmem, biomasou / kritickou masou // připravit se na krizi znamená vystřelit první / ptej se / vítáme otázky / na divokém východě.
více na: http://www.diffractionscollective.org/ 

související s
Allegorithms: A Discussion with The Diffractions Collective

01:04:16

Your Life is Waiting

O povaze šílenství se debatuje už od starověku. Duševní nemoc je však vynálezem moderní doby spojené s institucionalizací psychiatrie. Podle Michela Foucaulta to byla potřeba buržoazie 18. století odklidit neposlušné jedince z veřejné sféry, která vedla k zavedení zvláštních ústavů pro tzv. duševně choré. V rámci těchto „cel pro nežádoucí“ se pak psychiatrie vyvinula ve vědeckou disciplínu.

Hrabáreň 01 - Asociace prostoru

Dvoudílná minisérie Audioprechádzky se zaměřuje na formát audio procházek v kontextu současného umění. Kolektiv Asociace prostoru v létě 2021 vytvořil site-specific sérii audio procházek v okolí metra Vltavská v Praze nazvanou Pět cest.
0:29:28

Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

Jak zařídit, aby každý a každá mohli mít své místo, kde mohou svobodně říci, co cítí, co zažívají a co si přejí? Může to zatím znít jako fikce, jako obrázek z utopické kulturní civilizace. Ale dá se říct, že taková výstavní instituce zároveň neexistuje a zároveň existuje.