Dráždit hada bosou nohou

přístupnost en audio
umělci Petr Bursa, Veranika Kandratsenka, Julia Prochnik, Rosie Ridgway, Barbora Svobodová
místo Světová 1
ůčinkující Zai Xu, Petr Bursa, Veranika Kandratsenka, Julia Prochnik, Rosie Ridgway, Barbora Svobodová
kamera Jan Vidlička
zvuk Jan Vidlička
střih Jan Vidlička
interview Jan Vidlička
kategorie Reportáže
publikováno 27. 6. 2023
délka 0:05:16
jazyk Česky / English
embed link icon

Dráždit hada bosou nohou je výsledkem dvou týdnů ponoření se do experimentování a spolupráce. SVĚTOVA 1 svým programem As We Grow ve spolupráci s Rosie Ridgway otevřela prostor začínajícím umělcům*umělkyním k tomu, aby se seznámili, rozproudili diskusi o nápadech, výměnu znalostí a svobodnou tvorbu. Výsledkem čtrnáctidenního edukačně-výzkumného projektu je i skupinová výstava reflektující témata bezpečných prostorů, sdílení smyslů a duševní stability.

„Bylo společným zájmem využít prostor galerie jako východisko, k čemuž se přítomná čtyři velká okna jevila jako skvělá příležitost. Pojali jsme je jako průzor do galerie pro lidi, kteří nemají přístup do prostoru. Rozhodli jsme se, že okna budou rozdělovat vnitřek galerie tak, aby pro každého a každou z nás vznikly úplně jiné prostory, které ale nakonec tvoří jeden jediný. Hudba, kterou jsme společně vytvořili, také integruje prostor, odráží naše individuality, pluralitu a oslavuje naši rozmanitost."

As We Grow je náš vzdělávací a výzkumný program. Jádrem AWG je zaměření na mezigenerační dialog a související výměnu zkušeností. Každá iterace je jedinečná a navržena v dialogu s vedoucím umělcem či vedoucí umělkyní. AWG podporuje postoj k učení prostřednictvím vytváření a vyvrcholí skupinovou výstavou. V roce 2023 jsme posílili náš program AWG a zaměřili jsme se na podporu začínajících umělců*umělkyň.