Eluminator

umělci Martin Sedlák
kurátor Katarína Bajcurová
instituce Roman Fecik Gallery
ůčinkující Martin Sedlák
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
překlad Michaela Wickleinová
kategorie Reportáže
publikováno 1. 3. 2014
jazyk Česky / English
embed link icon

Martin Sedlák sa predstavuje svetelno-kinetickou inštaláciou Flag. V tme sap red očami návštevníka vynára svietiaca vlajúca zástava na tenkej žrdi. Autor tento predmet zbavuje tradičného významu a maže jeho identifikačné znaky (národné, občianske, neguje akúkoľvek symbolizáciu (a tým aj ideologický a politický presah), označenie príslušnosti ku krajine, štátu, skupine…