Galerie Kurzor

instituce Kurzor
tagy kurátorství umělecké instituce jazyk Anglické titulky financování umění péče zvuk práce kapitalismus
režie Jiří Žák
ůčinkující Václav Magid, Václav Janoščík, Ondřej Stupal, Edith Jeřábková
kamera Jiří Žák
zvuk Jiří Žák
střih Jiří Žák
interview Jiří Žák
playlisty Profily galerií a institucí
kategorie Profily
publikováno 26. 2. 2021
délka 0:36:48
jazyk English / Česky
embed

Galéria Kurzor je projekt spravovaný Centrom pro současné umění Praha, ktorý sídli priestore bývalej pekárne v pražských Holešoviaciach. Každoročne dáva vybranému kurátorovi či kurátorke priestor a produkčné, finančné a inštitucionálne zázemie pre uskutočnenie celoročného dramaturgického plánu v podobe výstav, doprovodných programov a publikacií.

Prvým hosťujúcim kurátorom sa stal umelec a pedagóg Václav Magid, ktorý na prelomu rokov 2017-2018 pripravil sériu výstav so zastrešujúcim názvom Podmienky nemožnosti. Venoval sa hlavne rozporuplnosti globálneho sveta a tomu, ako komplexné sociálne, ekonomické a technologické rámce podmieňujú vnímanie našej individuality a formy konania. Zaoberal sa tématami premieňajúceho sa chápania času, priestoru, jazyka, formám práce, psychopatológiam a vzťahu ľudského a neľudského.

Následujúci rok sa hosťujúcou kurátorkou stala Edith Jeřábková, ktorá pripravila šesticu výstav v spolupráci s českými a zahraničnými umelcami a umelkyňami. Venovala sa hlavne tomu, akým spôsobom sa prejavuje téma krízy v jednotlivých prípadoch umeleckej tvorby alebo života.
V roku 2020 sa kurátorskej pozície chopil teoretik a pedagóg Václav Jánoščík, pričom sa zameral vo štvorici výstav na popkultúrne fenomény ako sú detektívky, dystópie, superhrdinské rozprávanie a hudba. V svojom prístupe ukázal, akými rôznymi spôsobmi sa dá uvažovať v rozmedzí filozofie, súčasného umenia a populárnej kultury.

Na českej umeleckej scéne pôsobí už od deväťdesiatych rokov značný počet „nezávislých“ kurátorov a kurátoriek, ktorých aktivity nie sú ukotvené v jednej výstavnej inštitúcii, a zároveň sa významne podieľajú na podobách súčasného umenia. Táto pozícia zahrňuje výraznú formu prekarizácie a obmedzených možností, keďže kurátori buď pracujú na viacerých projektoch v menších galériach (a teda aj s malým či nulovým rozpočtom) alebo uskutočnia jednorázový výstavný projekt vo väčšiej inštitúcii. Galéria Kurzor v tomto zmysle ponúka priestor pre hlbšiu reflexiu toho, aké formy može kurátorská prax dnes nadobúdať, či už ide o silný dôraz na tématizáciu spoločenských či kultúrnych problémov alebo samotnú spoluprácu s umelcami, a ako skrzne ňu tlmočiť súčasné umenie širšiemu publiku.

Tina Poliačková

související s
Galerie Kurzor

0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:29:28

Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

Jak zařídit, aby každý a každá mohli mít své místo, kde mohou svobodně říci, co cítí, co zažívají a co si přejí? Může to zatím znít jako fikce, jako obrázek z utopické kulturní civilizace. Ale dá se říct, že taková výstavní instituce zároveň neexistuje a zároveň existuje.

Chalupecký ve světě

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?
Na tyto i další otázky se pokusilo hledat odpovědi mezinárodní on-line sympozium s názvem Chalupecký ve světě, které zorganizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého.
0:17:55

Nik Timková

Od roku 2009 je členkou kolektívu A. M. 180., ktorý stojí za dnes už kultovným festivalom súčasnej hudby Creepy Teepee, odohrávajúci sa každoročne v stredovekých kulisách Kutnej Hory. Podobne ako samotný festival nie je prehliadkou monolitných hudobných projektov, ale aj miestom pre performance a vizuálne umenie, tak i galéria A.M.180, kde Timková pôsobí ako spolukurátorka, je miestom hybridných kultúrnych aktivít.