Nik Timková

instituce Czech Republic
tagy kurátorství hudba spolupráce malba kolektiv
režie Nikola Brabcová
ůčinkující Nik Timková, Barbora Švehláková
kamera Nikola Brabcová
zvuk Nikola Brabcová
střih Nikola Brabcová
interview Barbora Švehláková
playlisty Kurátorské profily
kategorie Profily
publikováno 15. 1. 2021
délka 0:17:55
jazyk Česky / English
embed

Nik Timková je slovenská umelkyňa s koreňami hlboko zapustenými na medzinárodnej scéne. Síce ukončila bakalárske štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, avšak magisterský titul získala už na Central Saint Martins College of Arts and Design v Londýne. Momentálne pôsobí ako asistentka v ateliéri Maľby II na AVU v Prahe a spoločne s platformou Björnsonova sa účastní post-magisterského kurzu Collective Research Practice na Royal Institut of Art v Štokholme.

Jej aktivity sú pretkané komplexnou pavučinou kolektívneho tela rôzne sa prestupujúcich skupín či platforiem. Od roku 2009 je členkou kolektívu A. M. 180., ktorý stojí za dnes už kultovným festivalom súčasnej hudby Creepy Teepee, odohrávajúci sa každoročne v stredovekých kulisách Kutnej Hory. Podobne ako samotný festival nie je prehliadkou monolitných hudobných projektov, ale aj miestom pre performance a vizuálne umenie, tak i galéria A.M.180, kde Timková pôsobí ako spolukurátorka, je miestom hybridných kultúrnych aktivít. V minulosti tu napríklad predstavila sériu výstav s názvom #Cut Club, v ktorom dávala priestor návrhárom a návrhárkam k zhodnoteniu módnych a odevných artefaktov čoby samostatného umeleckého objektu.
Podobne i umelecká tvorba Nik Timkovej je skôr lifestylom a neustálym pohybom v prelínajúcich sa kultúrnych poliach internetovej kultúry, DIY postupov a magických praktík. Od počiatočného záujmu o postinternetové stratégie si postupne vypestovala určitú osobnú ikonografiu prelinajúcu pop-kultúrnu a okultnú symboliku, v posledných rokoch však spracovávaných hlavne remeselnými pracovnými postupmi ako je keramika či šité objekty, pohybujúce sa medzi autonómnymi a úžitkovými artefaktami, čo je možné vysledovať napríklad v sérii výstav Existential Housekeeping (2014-2015), Knife As Outfit v Polansky Gallery (2017) alebo From Dead To Worse v Galérii 35m2 (2018–2019).

Záujem o mágiu, politiku čarodejníctva a transgresívny potenciál, ktoré zahŕňajú, sa v tvorbe Timkovej pretavili do radikálnejšiej formy, skúmajúcej samotnú štruktúru kolektívneho seba-organizovania. V roku 2017 sa pri príležitosti súťaže Ceny Oskara Čepana ustavila platforma Björnsonova čoby “internetová a anime junkie rovnako ako herbalistka a nerdka, čo hltá teóriu performance”. Zosobňuje fiktívne kolektívne telo, mutujúci organizmus bez jasných kontúr, skrze ktoré je možné lepšie premýšľať formy budúcnosti, uniknúť z toxickej prítomnosti a nevyhnutnosti klimatickej katastrofy. Manifestáciu Björnsonovej bolo možné sledovať na výstavách Harvesting Darkness (FUTURA gallery v Prahe, 2018, následne Východoslovenská galéria v Košiciach, 2018) a The Room Without Any Water In It (Acud Gallery, Berlín, 2019). Ďalším z exkurzov do rozpúšťajúcej sa kolektivity (alebo aj autorstva) je hudobne-performatívny projekt The Melancholy of Marissa Cooper, kde Timková vystupuje najčaštejšie ako DJka s tanečným doprovodom umelkyne Zuzany Žabkovej (i keď performance môže zahrňovať viacerých účastníkov). Identita nesúca meno tragickej seriálovej (anti)hrdinky má za cieľ prehĺbiť intenzitu kolektívneho vytrženia, tak typického pre klubovú kultúru.

Tina Poliačková

související s
Nik Timková

0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:29:28

Display - Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi

Jak zařídit, aby každý a každá mohli mít své místo, kde mohou svobodně říci, co cítí, co zažívají a co si přejí? Může to zatím znít jako fikce, jako obrázek z utopické kulturní civilizace. Ale dá se říct, že taková výstavní instituce zároveň neexistuje a zároveň existuje.
0:36:48

Galerie Kurzor

Galéria Kurzor je projekt spravovaný Centrom pro současné umění Praha, ktorý sídli priestore bývalej pekárne v pražských Holešoviaciach. Každoročne dáva vybranému kurátorovi či kurátorke priestor a produkčné, finančné a inštitucionálne zázemie pre uskutočnenie celoročného dramaturgického plánu v podobe výstav, doprovodných programov a publikacií.

Chalupecký ve světě

Jaký je smysl umění? Mění se tento smysl, překračujeme-li hranice států a politických systémů? A co se stane, jestliže umění překročí hranice svých vlastních definic?
Na tyto i další otázky se pokusilo hledat odpovědi mezinárodní on-line sympozium s názvem Chalupecký ve světě, které zorganizovala Společnost Jindřicha Chalupeckého.