Premeny Slovenska/Dokumentárna Správa

umělci Ján Viazanička, Boris Németh
kurátor Zuzana Majlingová
instituce SsG - Bethlenov dom
ůčinkující Zuzana Majlingová, Ján Viazanička, Boris Németh
kamera Jakub Julény
zvuk Jakub Julény
střih Jakub Julény
interview Jakub Julény
překlad Palo Fabuš
kategorie Reportáže
publikováno 30. 5. 2015
jazyk Česky / English
embed

Výstava v Stredoslovenskej galérii prezentuje výber z dokumentárneho fotografického cyklu Premeny Slovenska  a jeho aktuálnych sub cyklov Romantizmus dneška, 1150. výročie Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy a Od Tatier k Dunaju, ktoré v užšie vymedzených tematických okruhoch zaznamenávajú  charakter krajiny a spôsob života ľudí nadväzujúc na osvedčenú autorskú spoluprácu. Celistvosť a pútavosť dokumentu zabezpečujú prirodzené, no čiastočne rozdielne autorské preferencie, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Boris Németh inklinuje skôr k zachytávaniu udalostí s bezprostrednou účasťou človeka a Ján Viazanička preferuje viac zábery na vizuálne zásahy, ktoré ľudia v krajine či na ulici vytvárajú a po sebe zanechávajú. Ich spoločný fotografický pohľad  prináša často bizarný inokedy úsmevný, no predovšetkým pravdivý záznam vizuálnej a kultúrnej identity dneška.