The Emergence of That Person

místo Národní galerie v Praze – Veletržní palác
tagy kresba performance performativní lekce V angličtině
ůčinkující Matt Mullican
kamera David Přílučík
zvuk David Přílučík
střih David Přílučík
kategorie Akce
publikováno 30. 11. 2018
jazyk Česky / English
embed link icon

Co si “that person” myslí? Co se od ní/něj můžeme naučit? Co se nám snaží říct a proč? A o jakém typu systému, o jakém z mnoha světů? Jak je jí/jej možné probudit a za jakých podmínek k nám mluví skrze Mattova ústa? A můžeme s ní/ním mluvit my nebo “that person” vstupuje do interakce jen s bytostmi svého druhu? Jaké to je nemuset se zpovídat z toho, jakého jste věku, pohlaví a jaké další výhody svět, který obývá “that person” nabízí? Které z pater vědomí nám “that person” otevírá? A sedí tu s námi, zatímco sledujeme tuhle přednášku, dvojnásobek bytostí, celá skupina “that persons”? Pustí se tyto bytosti s “that person” Matta Mullicana během přednášky do dialogu, dovolí jim “that person” vystoupit? A jaké by to bylo kdybychom tyto bytosti nechali mluvit za nás častěji, dali jim víc prostoru?

Matt Mullican (1951) byl žákem Johna Baldessariho na CalArts v USA. Jeho práce byla vystavena v uměleckých institucích jako je The Metropolitan Museum of Art v New Yorku; Haus Der Kunst, Mnichov; The National Galerie, Berlín; Stedelijk Museum, Schiedam, Nizozemsko; Museum of Contemporary Art, Los Angeles; The Museum of Modern Art, New York a Hangar Bicocca v Miláně. Mullican přednášel například na Columbia University, Rijksakademie; London Institute; Chelsea College of Art and Design nebo School of Visual Arts, New York.

Od roku 1977 používá Matt Mullican techniku hypnózy jako pracovní metodu i strategii, skrze kterou nechává promlouvat “that person”, bytost nejasného pohlaví a věku, která obývá Mullicanovo tělo, komunikuje skrze něj a vytváří umělecká díla. Performativní přednášky, které Mullican považuje za plnohodnotnou součást svojí práce, mají podobu monologu, jenž prochází různými patry vědomí a propojuje subjektivní výpověď s pokusy o systematizaci světa.
Ve snaze dát strukturu i vysvětlení tomu, co jej obklopuje, stejně jako zpochybnit stávající systémy vědění, jazyka a vytváření znaků, Mullican vyvinul vlastní systém tzv. pěti světů, kterým přiřkl různé barvy a situoval je do různých úrovní vnímání. Svět podle Mullicana obsahuje to, co je fyzické, materiální, to, co vychází z každodenního života, to, co získává hodnotu (například umění), to, co na sebe bere podobu jazyka a symbolu, to, co dává prostor subjektivitě a představám, vizím. Mullicanovy výstavy obsahují vše zmíněné, jsou to archivy či katalogy předmětů, vizí a znaků, rozložené do prostoru.

Přednášku uspořádal Institut úzkosti ve spolupráci s Národní galerií Praha.

související s
The Emergence of That Person

Charakter 5

David Shrigley Artist Talk

Ve svých černobílých inkoustových kresbách je schopný obsáhnout sžíravé komentáře k současné společnosti a globálnímu systému i introspektivní a sebereflexivní úvahy. Obraz a text u Shrigleyho vždy fungují dohromady, on sám o sobě ovšem odmítá mluvit jako o ilustrátorovi, označení “cartoonist” (kreslíř) mu však nevadí.

Documenting the Present

The “documentary turn” has often been mentioned in debates surrounding the art of the last two decades. Is it possible to describe the ways in which this turn has influenced contemporary photography? How has our perception of documentary changed in the age of smartphones, social media, and youtube?

Pišvejc - Framed

Zatímco Marina Abramovič i nadále bude těžit ze své pozice burzovního hráče, který správně investoval svůj vlastní krví vydřený kapitál do výnosné megakorporace jmenující se Art World, Václav Pišvejc naopak ve svém boji za uznání navždy zůstane především sisyfovským mýtem a otazníkem visícím nad normalitou i normalizací dnešní kultury.