Uhuru

umělci Catarina Simao
kurátor Daniel Grúň
instituce Tranzit ateliéry – Hangár
ůčinkující Catarina Simao
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
interview Peter Barényi
kategorie Reportáže
publikováno 15. 6. 2015
jazyk Česky / English
embed

Catarina Simao is an Lisbon-based artist whose practise is built upon long term research projects that entail collaborative partnerships and different forms of presentation to the public, such as art installations, screenings, participatory workshops and talks. Simao is known for her essay-like displays, using documentation, writing, films and videos related to Mozambique films and images made during the struggle against Portuguese colonial occupation and after independence. Her work has been presented at Serralves Museum, Manifesta 8 Biennial, Africa.cont, Reina Sofia Museum and other art institutions across Europe and also Mozambique, USA and Lebanon. The Mozambique Institute Project is her latest project involving cinema-action and pedagogogy. “UHURU” is her first solo show.

Catarina Simao je umelkyňa z Lisabonu. Jej práce sú postavené na dlhodobých výskumných projektoch, ktoré si vyžadujú partnerstvo v spolupráci a rozličné formy prezentácie pred verejnosťou, ako napríklad umenie inštalácie, premietania, participatívne workshopy a prednášky. Simao je známa najmä ptre jej esejistické vystavovanie, využívajúc dokumentáciu, písanie, filmy a videá zviazané s Mozambickými filmami a obrazmi realizovanými počas bojov o oslobodenie spod portugalskej koloniálnej nadvlády a vzápätí po nich. Jej diela boli prezentované v Múzeum Serralves, Bienále Manifesta 8, Africa.com, Múzeum Reina Sofia a iných inštitúciách v Európe a tiež Mozambiku, USA a libanone. Mozambique Institute Project je jej posledný projekt, zapájajúci kino-akciu a pedagogiku. “UHURU” je jej prvou samostatnou výstavou.