Reportáže

Nik Timková je absolventkou polské AVU v Krakově, FAMU v Praze, Central Saint Martins College of Arts and Design v Londýně v Anglii a Royal Institute of Art v Stockholmu ve Švédsku. Vedle tvůrčí činnosti se také angažuje v kurátorském týmu Galerie A.M.180 v Praze, která v době svého vzniku počátkem nultých let byla jednou z prvních galerií vedenou umělci na principech DIY kultury. Tvorba Niky Timkové je protkána prvky estetiky inspirované novými technologiemi, která vychází z jejího generačního zatížení digitálními médii. Zároveň však velmi obratně umí využít i každodenní materiály se zaměřením na obor design textilu, který v zahraničí studovala kupříkladu v projektu dekonstrukce oděvu na pozadí zkoumání jeho formálních, společenských a sociálních struktur. V projektu pro Altán Klamovka se prezentuje instalací koberců. Iniciací pro ni byla myšlenka vytvořit site-specific instalaci, která by lákala návštěvníky k odpočinku, a tak by korespondovala s okolním parkovým prostředím galerie. Hlavním momentem instalace je však kresba užitá jako dekor koberců. Jedná se totiž o koláž tvořenou digitální kresbou. Právě ono mnohonásobné vrstvení vytváří dojem chaosu a řádu, tak jak je tomu i v každodenním životě. Chaotický městský život s oázami klidu zde mohu být chápany s odkazem na altán zasazený v parku na okraji velmi rušné Plzeňské ulice. Vrstvy jako každodenní nánosy chaosu střídaného s řádem nakonec vytvářejí vizuálně sladěný celek, který v sobě ukrývá vyprávění příběhů. Ten po delším sledování přináší situace, kdy jednotlivé fragment ožívají přímo před očima a roztáčejí nekonečné kolo asociací. Specifičností aktuální výstavy je tak ztišení, uklidnění mysli a ponoření se do světa fantazie. Hlavním smyslem je intimní prožití s magickým gestem zpomalení a zpřítomnění si daného okamžiku, ve které teprve nalezneme pravý klid a řád. Název výstavy odkazuje na hádanku rituálu jarní rovnodennosti: Co šeptá vítr? Jaký polibek přináší oheň? Co skrývá had? Kde leží střed labyrintu? Právě, že vernisáž se koná pár dní po rovnodennosti, a tak přijďte a zkuste si na tyto otázky odkazující ke čtyřem přírodním živlům (vzduchu, ohni, vodě a zemi) odpovědět.

Lenka Sýkorová

Zde se můžete vyjádřit. (*nutné)