How We Talk About East-European Art?

instituce A4 nultý priestor
tagy kurátorství postsocialismus umělecké instituce V angličtině k poslechu dějiny umění
ůčinkující Mira Keratová, Daniel Grúň, Jelena Vesić, Lucy Steeds, Zsuzsa László, Judit Angel
kamera Peter Barényi
zvuk Peter Barényi
střih Peter Barényi
kategorie Přednášky
publikováno 31. 7. 2017
jazyk Česky / English
embed link icon

Prediskutovanie základných téz autonómnej a medziodborovej oblasti výskumu akou je história výstav a vystavovania bude náplňou podujatia, ktoré organizuje tranzit.sk.

Prednáška Lucy Steeds, vedúcej výskumnej pracovníčky v Afterall pri Central Saint Martins, University of the Arts London, predstaví doterajšiu prácu tohto výskumného centra v oblasti histórie výstav ako aj publikácie z edície Afterall’s Exhibition Histories, pričom sa pokúsi o kritické zhodnotenie ich prínosu pre túto oblasť výskumu. Vo svojej prednáške sa pritom zameria na úskalia narábania s medzinárodnými a nadnárodnými naratívmi predstavujúcimi vzhľadom na nedávne dejiny veľkú výzvu. Pokúsi sa tiež zhrnúť a zároveň načrtnúť možné spôsoby uvažovania o „východoeurópskom“ umení, teda to, ako sa o ňom uvažovalo doteraz a ako by to bolo možné inak.

Jelena Vesić sa vo svojej prednáške nazvanej Vytrvalosť nezávislej kultúry na východe a vnútorné rozpory súčasnej nezávislosti zameria na predstavenie a analýzu súčasných interpretácií pojmov „nezávislosť“ a „spontánna organizácia“, ktoré sa často používajú v súvislosti s východoeurópskymi výtvarnými scénami šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Vychádzajúc z kritického čítania tradičných binárnych kategórií, ako je oficiálne umenie kontra alternatívne umenie, predstaví Jelena Vesić historické i súčasné príklady „nezávislosti“ vo vzťahu ku kultúrnym inštitúciám „reálneho socializmu“ ako aj k súčasným globalizovaným postsocialistickým spoločnostiam a spoločnostiam neskorého kapitalizmu.

související s
How We Talk About East-European Art?

0:43:23
0:30:42
0:29:28
0:36:48