Jak je důležité býti v (pohyblivém) obraze

umělci Mariana Caló, Mieke Bal, Aurélien Froment, Rachel Rose, Roman Štětina, Francisco Queimadela, Josef Dabernig, Liam Gillick, Daniel Pitín, Williams Gamaker
kurátor Jan Kratochvil, Piotr Sikora, Adam Budak
instituce Národní galerie v Praze – Veletržní palác
ůčinkující Jan Kratochvil, Piotr Sikora
kamera Giulio Zannol
zvuk Giulio Zannol
střih Giulio Zannol
interview Giulio Zannol
kategorie Reportáže
publikováno 17. 3. 2015
jazyk Česky / English
embed link icon

Národní galerie v Praze uvede ve Veletržním paláci nový dlouhodobý program Prostoru pro pohyblivý obraz první výstavou nazvanou „Jak je důležité býti v pohyblivém obraze”. Název mimo jiné odkazuje k titulu přednášky dánské teoretičky umění, umělkyně a emeritní profesorky Amsterodamské univerzity Mieke Bal reflektující sémiotiku a ontologii obrazu. Rozhodnutí otevřít nový prostor s programem zaměřeným primárně na video a film reaguje na dosavadní absenci těchto médií ve sbírkách moderního a současného umění Národní galerie v Praze.
První výstava představí práce portugalských umělců Mariany Calo a Francisca Queimadela, americké umělkyně Rachel Rose, francouzského umělce Aureliena Fromenta a samotné Mieke Bal, která svojí přednáškou cyklus zahájí. Z české scény se v úvodní výstavě objeví díla Daniela Pitína a Romana Štětiny.
Prostor pro pohyblivý obraz využije mimořádné a dlouhodobě opomíjené prostory přízemní haly Veletržního paláce, a to v architektonické úpravě rakouského umělce Josefa Daberniga. Vizuální identita je prací věhlasného britského umělce Liama Gillicka, jehož tvorba bude zastoupena také médiem videa a nástěnné instalace.