Seno, sláma, skládka

Skupinový výstavní projekt  Seno, sláma, skládka  připravila pro prostory Galerie Václava Špály Společnost Jindřicha Chalupeckého. Výstava je ohlédnutím za ikonickou realizací Zorky Ságlové v rámci výstavy  Někde něco  (společně s Janem Ságlem, Bělou Kolářovou a Jiřím Kolářem), uvedené v Galerii Václava Špály v roce 1969 pod dramaturgickým vedením Jindřicha Chalupeckého. Ságlová tehdy do galerie navezla velké množství schnoucího sena, vojtěšky a slámy, kterou s přáteli chodili pravidelně obracet a k této činnosti vybízeli také publikum. Díla dvou desítek místních i mezinárodních umělců a umělkyň vybraná pro výstavu  Seno, sláma, skládka  se zabývají jak reflexí důsledků období zemědělské kolektivizace, tak současnými ekofeministickými perspektivami. Zaměřují se na mezidruhovou solidaritu, ohleduplné a udržitelné vztahy a soužití a vykreslují situace, kdy příroda kontaminovaná lidským působením přebírá otěže a znovu nastoluje rovnováhu, které se člověk může ale také nemusí zúčastnit.