Alice Nikitinová

umělci Alice Nikitinová
místo _Neurčené místo
tagy Anglické titulky malba objekt
režie Nikola Brabcová
ůčinkující Alice Nikitinová
kamera Nikola Brabcová
zvuk Nikola Brabcová
střih Nikola Brabcová
interview Nikola Brabcová
překlad Adéla Dörnerová, Palo Fabuš
kategorie Profily
publikováno 11. 12. 2014
jazyk Česky / English
embed link icon

Hranice mezi abstrakcí a zobrazující reprezantací je někdy mimořádně tenká, může ale nabízet široké pole pro výtvarnou práci. V tomto terénu se svérázným způsobem pohybuje i Alice Nikitinová (nar. 1979). Byť se často zdůrazňuje, že umělkyně vychází z odkazu avantgardy a sama Nikitinová, která šest let studovala na pražské Akademii u Jiřího Sopka, otevřeně přiznává svou zálibu v Malevičovi, její tvorba nezapře ani vliv pop-artu, pomalířské abstrakce v duchu Ellswortha Kellyho nebo minimalismu. Nikitinovou ale nikdy nepřestal zajímat viditelný svět kolem nás, jen se na něj dívá svým vlastním způsobem. Zajímá ji především mobiliář města – jeho servisní část jako popelnice, poštovní schránky, uklízeči a metaři, a také komunikace – dopravní značky, dráty trolejí apod. A pak nejrůznější cedule nebo plakátovací plochy. To je příznačné, protože ve výsledku jsou i její obrazy na první pohled „signální“ (čemuž odpovídá i čistá barevnost ve velkých plochách s minimem valérů) – jako znamení, která mají být vnímána v celku a v jeden okamžik. Často až na druhý pohled rozeznáváme věc v její lapidárnosti a současně realističnosti – jako třeba banánovou krabici zredukovanou na typické otvory.
Některé motivy se už staly určitými autorčinými emblémy – holinky, koště, žebřík nebo rukavice ad. – nejprve se objevovaly na obrazech s postavami, ale časem se osamostatnily. Věc-znak tedy můžeme v tvorbě Alice Nikitinové nahlížet jako pevně spojenou s lidskou činností, byť se přítomnost člověka z obrazů vytratila. I přes zdánlivou formální strohost (nebo naopak velkorysost) tak nejde jen o experimenty s barvou, tvarem a percepcí diváka, ale i o soustředěné ohledávání životního prostoru, který nás vlastně spoluutváří.

Tereza Jindrová

související s
Alice Nikitinová

0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:09:54

Conrad Armstrong

Pre tvorbu Conrada Armstronga je charakteristický konceptuálny prístup, ktorý sa objavuje asi v celom priereze jeho diela. Pracuje s celou škálou materiálov, vytvára sochy z kartónu a nájdených materiálov, ktoré vchádzajú do priamej komunikácie s bežným prostredím domáceho priestoru alebo tématizujú fetišizmus drobných objektov, ako sú napríklad smartphony.

Gijs Van Vaerenbergh

Škála výstupů z tohoto výzkumu sahá od projektů ve veřejném prostoru a architektonických staveb po sochy a menší díla. V rámci této nevymezené oblasti vyvinula dvojice metodu, která tematizuje napětí mezi funkcí (architektura) a autonomií (obraz) stále přesvědčivějším způsobem a která se soustředí na základní otázku: Ve kterém bodě se každodenní zážitek z prostoru stává estetickým zážitkem?
0:16:13

Vidíš, tedy jsem Lucie Svobodová

Významnou osu v recentní tvorbě Lucie Svobodové tvoří problematizace technického zastarávání audiovizuálních nosičů a formátů, s čím souvisí i její autorská revize historicky starších děl. Výsledné rekonstrukce, které Svobodová vytváří již za pomoci nových technologií, se přitom nedotýkají pouze aktuální otázky archivace charakterově příbuzných prací, ale současně otevírají také diskuzi o tom, do jaké míry jsou pionýrská díla české animace a videoartu zajímavá i pro současné širší publikum.
0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.