Štěpánka Šimlová

umělci Štěpánka Šimlová
instituce _Neurčené místo
tagy Anglické titulky dokumentární strategie válka péče instalace
ůčinkující Štěpánka Šimlová
kamera Roman Štětina
zvuk Roman Štětina
střih Roman Štětina
interview Roman Štětina
překlad Adéla Dörnerová
kategorie Profily
publikováno 31. 3. 2014
jazyk Česky / English
embed

Štěpánka Šimlová již koncem 90. let výrazně spoluurčovala způsob, jakým se mediální obrazy nově vměšovaly do českého výtvarného umění. Činila tak originálním způsobem, který sofistikovaně expresivním jazykem médií odhaloval jejich vlastní sklon k romantizaci a dojemnosti, a který elegantní vábivost spojoval s melancholickou ironií. Š. Š. si je naštěstí dobře vědoma vývoje, který se odehrál za posledních dvacet let jak na (nejen české) výtvarné scéně, tak i v jejím vlastním díle. Právě proto se v poslední době odpoutala od práce s počítačem a vrací se různými způsoby zpátky k bezprostřednějším, „umělečtějším“ způsobům tvorby. Už ve své (…) výstavě v Karlín Studios (Tisloki, 2006) i v (…) projektu Vzduch Temže (Huntkastner artworks) se postupně odvracela od jednoznačných alegorií k podprahovosti vjemů, které se o to víc zarývají do vědomí, jenž je nakonec vždy a zcela individuální. (…)

Pavel Vančát, 7. 1. 09

související s
Štěpánka Šimlová

Poetika identit

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.

Absence ve Videoarchivu 1 (kolekce VVP AVU) - Neoliberální stachanovci

Pro první díl pořadu pozvala Artyčok.TV socioložku, vysokoškolskou pedagožku a mediální teoretičku Irenu Reifovou. Ta nabídla z perspektivy svého výzkumného zaměření pohled na vztah audiovizuální umělecké produkce a sociální kritiky převládajících mocenských poměrů ve společnosti.
0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.
0:16:13

Vidíš, tedy jsem Lucie Svobodová

Významnou osu v recentní tvorbě Lucie Svobodové tvoří problematizace technického zastarávání audiovizuálních nosičů a formátů, s čím souvisí i její autorská revize historicky starších děl. Výsledné rekonstrukce, které Svobodová vytváří již za pomoci nových technologií, se přitom nedotýkají pouze aktuální otázky archivace charakterově příbuzných prací, ale současně otevírají také diskuzi o tom, do jaké míry jsou pionýrská díla české animace a videoartu zajímavá i pro současné širší publikum.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:29:28