Markéta Othová

umělci Markéta Othová
instituce _Neurčené město
tagy Anglické titulky fotografie
ůčinkující Markéta Othová
kamera Eva Jiřička
zvuk Eva Jiřička
střih Eva Jiřička
interview Eva Jiřička
překlad Zuzana Rousová
kategorie Profily
publikováno 3. 10. 2016
jazyk Česky / English
embed

Zátiší nebo peklo na talíři

Jak přestat fotit
Je to v životech lidí neustále se opakující reakce. Jsou pro ni různá vysvětlení těch, kteří o tom příliš přemýšleli. S absencí jednoho z rodičů přichází změna postoje k dosavadní práci. Tehdy si uvědomí, jak mnoho a jak vůbec, bylo uděláno. A že to možná už stačí. Určitě to stačí. Začínají dělat věci jinak nebo nedělají chvíli nic. Nebo úplně něco jiného. Obojí je správně. Vše je správně. Někdo se nedívá. Nikdo se nedívá.

Nic nevysvětluj
Znamení ryb s sebou nese několik zvláštních vlastností. I přes velmi bohatý vnitřní život nic nesdílí ze strachu z reakce okolí. Některé jejich myšlenky jsou tak strašné a rouhavé, až se jim zdá, že jim byly podstrčeny. Proto často nevědí co s otázkou. Často ani otázkám nevěnují velkou pozornost. Vědí, že na ně nebudou moci pravdivě odpovědět. Vědí, že pravda je tak nepravděpodobná, že by nebylo dobré vytahovat z ní ani kousek. A taky je ani moc nebaví vysvětlovat. Když tomu nerozumíš tak se neptej. Otázku potom obrátí v žert, téma zamlží a zpochybní nebo začnou mluvit o tom, co je zrovna napadne. Nemají rády zjednodušování. Ryby vám nikdy neřeknou jak je to doopravdy. Nikdy. Ve vašem vlastním zájmu.

Na tom si zakládám
Na tom si zakládám je smluvený obrat. Není sdělením. Nemá s tím, co bylo a bude řečeno žádnou souvislost. Využívá jen náhodné, ale vhodné souvislosti aby vložila heslo. Heslo znamená: zapomeň, zapomínej, přejdi to.
Žádný jiný smluvený obrat film neobsahuje.

Rozpadání
Jsou souvislosti viditelné a ty, které jen víme. Nikdo jiný je nevidí. Proto vytváříme věci zdánlivě podobné, přestože znamenají opak a spolu nesouvisí. Musíme ale diváka uklidňovat alespoň estetickou harmonií. Souvislostmi a návazností. Pajdavé stvůry zmatků zadupané do podlahy. I když ty potvory občas vylezou. A pak pozvolna necháme souvislosti se rozpadat. V mezní situaci zůstává jen obraz a propast za ním, do které padají rozpadající se souvislosti. Vesele. Bez emocí.

Nechci aby mne takhle viděli
Nejsem to já. Jak se mám chovat. Hlouposti. Divoká chvíle. Je to dávno. Je to dávno? Je to už tak dávno. Je to už tak dávno?

Očekávání
Dejte mi pokoj. Za každým rohem. Dejte mi pokoj. Za každým rohem. Už jdu.

Tento text obsahuje jeden smluvený obrat.

Ivan Mečl

související s
Markéta Othová

Poetika identit

V poetice identit je důležité vracet se do určitého bodu nula, který je zároveň bodem zlomu. Mé Já se láme přes určitá omezení a neustále bojuje proti sobě samému. Vždy se nachází v procesu stávání se a tento proces vždy provází určitá rozpolcenost. Jsem nikým a zároveň jsem všemi. Patřím k anywheres, k těm co jsou doma všude a zároveň nikde. Nevím, jestli proto být smutný.

Absence ve Videoarchivu 1 (kolekce VVP AVU) - Neoliberální stachanovci

Pro první díl pořadu pozvala Artyčok.TV socioložku, vysokoškolskou pedagožku a mediální teoretičku Irenu Reifovou. Ta nabídla z perspektivy svého výzkumného zaměření pohled na vztah audiovizuální umělecké produkce a sociální kritiky převládajících mocenských poměrů ve společnosti.
0:30:42

Tomáš Knoflíček

Tomáš Knoflíček je síce vyštudovaný, aktívne pôsobiaci historik umenia zameraný na stredoveké umenie a pedagóg na Fakulte umenia na Ostravskej univerzite, ale zároveň sa pohybuje v širokom poli kultúrnych aktivít čoby kurátor súčasného umenia a hudobník.
Do centra jeho záujmu spadá predovšetkým spoločenská rola umenia, hlavne jeho komunikačný potenciál vo verejnom priestore.
0:16:13

Vidíš, tedy jsem Lucie Svobodová

Významnou osu v recentní tvorbě Lucie Svobodové tvoří problematizace technického zastarávání audiovizuálních nosičů a formátů, s čím souvisí i její autorská revize historicky starších děl. Výsledné rekonstrukce, které Svobodová vytváří již za pomoci nových technologií, se přitom nedotýkají pouze aktuální otázky archivace charakterově příbuzných prací, ale současně otevírají také diskuzi o tom, do jaké míry jsou pionýrská díla české animace a videoartu zajímavá i pro současné širší publikum.
0:25:52

Jakub Adamec

Současné kurátorství se proměnilo. Od snahy budovat si odstup a chránit vyváženou reflexivní pozici se dostalo spíše k rovině empatie, spolupráce a snahy o dehierarchizování. Jistě tomu tak není vždy – ale právě Adamcova praxe je dobrým příkladem toho, jak pokus o naplňování tohoto způsobu kurátorování nese plody.
0:29:28